Foto: Magnus Borg

En liten dopängel

I Piteå församling finns det dopänglar i kyrkorna för att uppmärksamma alla som döps i församlingen.

I kyrkorna runt om i församlingen finns det en ”dopstege”. På denna stege hänger prästen, vid dop, upp en dopängel i trä för alla som döps. Om man blir döpt på något annat ställe än i kyrkan så hänger prästen sedan upp ängeln i närmaste kyrka.

I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den.

1 Mos.28:12

På så sätt synliggörs alla som blivit döpta under året som gått. Det finns en fin symbolik i dopänglarna och stegen som de hänger i – varje döpt får ett minne från dopet i form av en ”skyddsängel” och änglarna hänger under året i en stege – likt den Jakob drömde om, som förbinder Gud och människan.

Låt denna dopängel bli en påminnelse över dopet samt att varje människa är unik och värdefull!