Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Piteå församling Besöks- och postadress: Nygatan 23, 94131 PITEÅ Telefon: +46(911)274000 E-post till Piteå församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och vara patient på sjukhus kan väcka många tankar, känslor och frågor. Även för anhöriga. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om att möta den enskilda människan i den situation som hon just då befinner sig i.

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del i sjukvårdens vårdteam på Piteå sjukhus. Den är till för patienter, närstående och personal. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick.

Vi finns när Du:

  •  vill ha någon att tala med
  • behöver någon som lyssnar 
  • vill samtala om oro, bekymmer, glädje eller livsfrågor
  • behöver hjälp med ditt andliga liv
  • önskar förbön eller vill fira nattvard
Sjukhuskyrkan erbjuder också gudstjänster, andakter och dop i krissituationer. Vi finns även tillgängliga för samtal och undervisning bland personal samt deltagande i olika arbetsgrupper som berör vårdkvalitet, etiska frågor, m.m. Sjukhuskyrkans expedition hittar du intill personalmatsalen på entréplan. Här finns Sjukhuskyrkans tjänsterum och samtalsrum.

Stillhetens rum

Stillhetens rum på Piteå sjukhus finns för den som önskar stillhet och tystnad. Rummet erbjuder en plats för eftertanke, meditation och bön. Stillhetens rum hittar du på våningen under avd 2 Rehab.

Sångstunder

Vi erbjuder även sångstunder varje tisdag kl. 14.30 på en avdelning under perioden september-december. Program finns på varje avdelning.

Gemensam portal

Här hittar du alla Sjukhuskyrkor i landet: www.sjukhuskyrkan.se (öppnas i nytt fönster)

Läs mer
Folder om Sjukhuskyrkan  (pdf, öppnas i nytt fönster)
Sjukhuskyrkan i Luleå stift (öppnas i nytt fönster)

...................................................................................................................................................

Sjukhuskyrkan drivs i samarbete med kyrkor och samfund i Piteå Älvdal.

Vi är Sjukhuskyrkan

Anna-Märta Winblad von Walter

Anna-Märta Winblad von Walter

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - diakon

Direkt: 0911-27 40 54

Växel: 0911-27 40 00

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - diakon

Direkt: 0911-27 40 60

Växel: 0911-27 40 00

Henrik  Berglund

Henrik Berglund

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - assistent

Direkt: 0911-27 40 61

Växel: 0911-27 40 00

Lars  Wangby

Lars Wangby

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - sjukhuspräst

Direkt: 0911-27 40 22

Växel: 0911-27 40 00