Foto: Magnus Borg

Kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att ge service till församlingsborna när det gäller begravning, skötsel av gravplatser och vårdåtaganden samt att arbeta för ökad miljömedvetenhet på kyrkogården.

Kyrkogården - en plats för eftertanke

Ambitionen är att ständigt försköna och förbättra våra kyrkogårdar. Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Gravskötsel

Kostnad för skötsel och plantering av blommor på gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att själv sköta gravplatsen eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Se priser för gravskötsel och blomstersmyckning.

Kontakt

Jan-Erik Bäckström

Jan-Erik Bäckström

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Jesper Nyman

Jesper Nyman

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Mattias Brandell

Mattias Brandell

Piteå församling

Kyrkogårdsförman