Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogård och gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att ge service till församlingsborna när det gäller begravning, skötsel av gravplatser och vårdåtaganden samt att arbeta för ökad miljömedvetenhet på kyrkogården.

Kyrkogården - en plats för eftertanke

Ambitionen är att ständigt försköna och förbättra våra kyrkogårdar. Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Gravskötsel

Kostnad för skötsel och plantering av blommor på gravplats ingår inte i begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Man kan välja att själv sköta gravplatsen eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Se priser för gravskötsel och blomstersmyckning.

Kontakt

Helene  Nilsson

Helene Nilsson

Piteå församling

Assistent - bokning kyrkogårdsärenden

AnnCharlott Olsson

AnnCharlott Olsson

Piteå församling

Assistent - bokning kyrkogårdsärenden

Kurt Pedersen

Kurt Pedersen

Piteå församling

Kyrkogårds- och fastighetschef