Gudstjänst

Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud och varandra.

Här finns utrymme för livet som helhet: sorg och glädje, barn och vuxna, tystnad och ljud, stillhet och rörelse - allt som definierar oss som människor. Här finns utrymme för vår djupaste längtan, det som vi kanske inte ens har ord för. Här finns utrymme för att bara vara, men också för engagemang. Välkommen vem du än är!

I församlingens kyrkor firas gudstjänster av olika slag, olika dagar och olika tider, se i kalendern. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Varje söndag firas olika former av gudstjänst i Piteå församlings kyrkor. Församlingens hemsida, månadsblad i församlingshem och kyrkor samt den nya kalenderportalen www.svkyr.se/piteakommun berättar om vilken typ av gudstjänst som firas kommande söndag. Varje söndag firas gudstjänst med nattvard i någon av församlingens kyrkor. I församlingens kyrkor tänds också ljus för de som nyligen döpts och de som nyligen avlidit.

Varje vecka samlas människor på Piteå sjukhus samt något/några av församlingens servicehus för sångstund/andakt och gemenskap.

I Piteå församling firas också dopgudstjänster, konfirmationsgudstjänster, vigselgudstjänster, begravningsgudstjänster, teckenspråkiga gudstjänster och regnbågsgudstjänster.

teckenspråk

Församlingen erbjuder även dop, vigsel, begravning och enskilda samtal på teckenspråk.

Har du tankar om gudstjänsterna – kom in och lufta dem!

Oblater

De oblater vi använder i nattvarden i Piteå församling är ekologiska och glutenfria men de kan innehålla spår av mjölkprotein, laktos, soja och lupinmjöl.

Oblater - nattvardsbrödet. Ordet oblat kommer av latinets oblatum, som betyder det framsatta, det offrade, ursprungligen det framsatta brödet som de första kristna medförde till sina nattvardsmåltider. Brödet är symbol för evigt liv.