Meny

Personal

Mats Björk

Mats Björk

Piteå församling

Kyrkoherde

Administratör

Viktoria Eriksson

Piteå församling

Administratör

Helene Nilsson

Piteå församling

Administratör

AnnCharlott Olsson

Piteå församling

Administratör

Assistent i församlingsarbetet

Anna-Sara Brännström

Piteå församling

Assistent i församlingsarbetet

Julia Karam

Piteå församling

Assistent i församlingsarbetet

Diakon

Anna-Stina Eriksson

Piteå församling

Diakon

Linda Jele

Piteå församling

Diakon

Karin Lundberg

Piteå församling

Diakon

Anna-Carin Roos

Piteå församling

Diakon

Församlingspedagog

Charlotte Dahlbäck

Piteå församling

Församlingspedagog

Carina Engman

Piteå församling

Församlingspedagog

Magdalena Häggbom

Piteå församling

Församlingspedagog

Sara Lind

Piteå församling

Församlingspedagog

Eva Werner

Piteå församling

Församlingspedagog

Peter Werner

Piteå församling

Församlingspedagog

Kanslichef

Carina Holmström

Piteå församling

Kanslichef

Kommunikatör

Sara Andersson

Piteå församling

Kommunikatör

Magnus Borg

Piteå församling

Kommunikatör

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kurt Pedersen

Piteå församling

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogårdsarbetare

David Ahlin

Piteå församling

Kyrkogårdsarbetare

Rolf Berggren

Piteå församling

Kyrkogårdsarbetare

Kurt Hällgren

Piteå församling

Kyrkogårdsarbetare

Björn Lönnberg

Piteå församling

Kyrkogårdsarbetare

Mikael Åman

Piteå församling

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkogårdsförman

Mattias Brandell

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Jan-Erik Bäckström

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Jesper Nyman

Piteå församling

Kyrkogårdsförman

Kyrkoherde

Mats Björk

Piteå församling

Kyrkoherde

Kyrkomusiker

Ewa Edström

Piteå församling

Kyrkomusiker

Johan Grahn

Piteå församling

Kyrkomusiker

Maria Gustafsson

Piteå församling

Kyrkomusiker

Anette Jernelöf

Piteå församling

Kyrkomusiker

Lars Nilsson

Piteå församling

Kyrkomusiker

Kyrkvaktmästare

Emanuel Bylund

Piteå församling

Kyrkvaktmästare

Torsten Lundberg

Piteå församling

Kyrkvaktmästare

Lennart Viklund

Piteå församling

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare förman

Gunnar Vesterlund

Piteå församling

Kyrkvaktmästare förman

Lokalvårdare

Ingalill Belander

Piteå församling

Lokalvårdare

Elisabeth Berg

Piteå församling

Lokalvårdare

Präst

Lars Dahlbäck

Piteå församling

Präst

Helen Johansson

Piteå församling

Präst

Anna-Karin Jonsson

Piteå församling

Präst

Simon Jonsson

Piteå församling

Präst

Ola Marklund

Piteå församling

Präst

Nils Nordenstorm

Piteå församling

Präst

Lars Wangby

Piteå församling

Präst

Anna Yttergren

Piteå församling

Präst

Sjukhuskyrkan - assistent

Henrik Berglund

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - assistent

Sjukhuskyrkan - diakon

Ewa Nilsson

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - diakon

Sjukhuskyrkan - sjukhuspräst

Viktor Fredriksson

Piteå församling

Sjukhuskyrkan - sjukhuspräst