Vuxenkör

En körkväll kan vara en egen stund att göra något man tycker om, en mötesplats, en gemenskap med tid att dela tankar om vardagen, glädje och sorg, tro och tvivel.

kören blå toner

Start 29/9. En projektkör för kvinnor med blandad repertoar och olika sånguppdrag. Kontakta körledaren Anette Jernelöf om du är ny!
Tisdag kl. 18.00-19.00, Piteå kyrka.
Kontakt: Anette Jernelöf, 0911-27 41 32.

Sofiakören

Start 17/9. Kören för tjejer och kvinnor mitt i livet som vill sjunga sina önskesånger och annan blandad repertoar. Obs! Anmälan i förväg till körledaren!
Torsdagar jämna veckor kl. 18.30, Kyrkcenter (jämna veckor).
Kontakt: Maria Gustafsson, 0911-27 41 16

övriga körer hösten 2020

Samtliga kyrkokörer tar paus denna höst.

Furubergskören

Uppehåll hösten 2020.
Kontakt: Johan Grahn, 0911-27 40 38

Infjärdens kyrkokör

Uppehåll hösten 2020.
Kontakt: Ewa Edström, 0911-27 40 34

Piteå kyrkokör

Uppehåll hösten 2020.
Kontakt: Anette Jernelöf, 0911-27 41 32.

Öjeby kyrkokör

Uppehåll hösten 2020.
Kontakt: Lars Nilsson, 0911-27 40 32

Sångträffen

Uppehåll hösten 2020.
Kontakt: Anette Jernelöf, 0911-27 41 32
Maria Gustafsson, 0911-27 41 16

Kontakt