Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatser för vuxna

I relation till varandra och i gemenskap kan vi växa. Välkommen till församlingens grupper och träffar!

alpha - nyhet!

Start 17/9. Alpha-kursen är för alla som är intresserade av att upptäcka vad den kristna tron handlar om. Kursen sker under avspända former och man lär sig om kristen tro samtidigt som man har roligt och får nya vänner. Varje träff inleds med en måltid, sedan följer ett kort föredrag där vi tittar på en ny aspekt av den kristna tron varje vecka. Detta följs av en tid för diskussion, där gästerna kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.
Dag och tid: Tisdag kl. 18.30-21.00
Plats: Furubergskyrkan
Kontakt: Nils Nordenstorm, 0911-27 41 08.

Arbetskretsen i Infjärdens kyrka

Start 12/9. För dig som är dagledig.
Torsdagar (udda veckor) kl. 13.00-15.00, Infjärdens kyrka
Ledare: Majvor Johansson.
Kontakt: Lars Dahlbäck, 0911-27 40 21

Besöksverksamheten

För dig som vill ge av din tid och besöka någon har församlingen en besöksverksamhet i Piteå. Vill du veta mer om vad det innebär att göra hembesök är du välkommen att höra av dig.
Kontakt: Katarina Wedin, 0911-27 40 26, Piteå och Furuberg/Munksund
Kontakt: Linda Jele, 0911-27 40 29, Infjärden och Öjebyn  

Bön

Start 30/9. Måndagar kl. 18.00 (jämna veckor), Furubergskyrkan.
Ledare: Gun-Marie Hammarbäck.
Kontakt: Nils Nordenstorm, 0911-27 41 08.

Caféträffar 

Start 6/9. Caféträffar på Kyrkstadscaféet i St Mary-huset. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska, dövkultur och hörande kultur. Första fredagen i månaden. Fredag kl. 13.00–15.00, Kyrkstadscaféet, Sockengränd, Öjebyn. Datum: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Kyrkstadscaféet - S:t Mary

S:t Mary är en modell för att skapa ett meningsfullt arbetsliv för alla. Här arbetar vi för att människor ska få en plats att växa, en chans för en nystart. Vi erbjuder praktik i vårt kyrkstadscafé, bakning, skaparverkstad där vi syr, stickar, stöper ljus och återvinner tidningar som vi gör påsar av samt möjlighet att få jobbskugga personal inom Piteå församling.

Mary står för: Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering, Yrkesstolthet.
Öppettider: Tis-fre kl. 13.00-15.00, Kyrkstadscaféet, Sockengränd i Öjeby kyrkstad. Läs mer: St Mary
Kontakt: Anna-Sara Brännström, 0911-27 41 20

Ljusglimten - NY DAG!

Start 17/10. En dagträff med lunch till självkostnadspris (60 kronor). Underhållning eller föredrag och ord för dagen. Välkommen du som är dagledig. Samarr med Piteå kommun och EFS Furubergskyrkan. Datum: 17/10, 5/12.
Torsdag kl. 12.00-14.00, Furubergskyrkan
Kontakt: Karin Lundberg, 0911-27 40 23.

mat och prat

Start 24/8. Vi träffas och fikar tillsammans, sedan ser vi en bibeltext på teckenspråk. Vi samtalar och pratar om bibeltexten tillsammans. Alla frågor och tankar respekteras och får ställas. Middag och en kort andakt avslutar gemenskapen. Verksamheten sker på teckenspråk.
Dag och tid: Lördag och söndag kl. 14.00.
Datum: 24/8, 1/12.
Plats: Margretelund, Affärsgatan 17, Öjebyn
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se

markbygdsträff

Start 11/9. Träffar med föredrag, underhållning och musik.
Samarr: PRO-Långträsk. Datum: 11/9, 9/10, 13/11, 11/12. 
Onsdagar kl. 13.00 i Långträsk kyrka.
Kontakt: Ola Marklund, 0911-27 40 67.

Meditation - nu på tisdagar!

Start 1/10. Kristen djupmeditation. Ta chansen till en stund för dig själv i vila och stillhet. Vi sitter i meditation 2x20 minuter med en liten paus mellan.
Tisdagar kl. 12.00. Nybörjare är välkomna 11.30 för introduktion, Piteå kyrka.
Kontakt: Anna-Karin Jonsson, 0911-27 41 31.

Möte med människor

Start 3/9. En dagträff med föredrag, sång, musik, fika och avslutning med andakt. 
Tisdagar kl. 13.00, Kyrkcenter, Nygatan 23.
Datum: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.
Kontakt: Helén Lindbäck, 0911-27 40 20. 

messy church!

Start 4/9. Varmt välkomna till Messy church! Middag till självkostnadspris, aktiviteter och en gemensam samling då vi knyter ihop kvällen. Kom med hela familjen till en kväll med god gemenskap. Ingen föranmälan.
Onsdag 17.00-19.00, Furubergskyrkan.
Datum: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12.
Kontakt: Sara Lind, 0911-27 40 62

mötesplats hjärtat

Start 3/9. Mötesplatsen för dig mellan 20-60 år som vill träffa andra för en stunds trevlig gemenskap. Kvällarna har varierat innehåll och fikaservering.
Datum: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12.
Dag och tid: Tisdag kl. 18.30-20.30
Plats: Margretelund, Affärsgatan 17, Öjebyn
Kontakt: Hanna Dahlbäck, 0911-27 41 27

Servicehus

För andakter på servicehus - se predikoturer och anslag på respektive boende. Roknäsgården, Österbo, Berggården, Källbogården, Munkberga och Mogården.

SFI - Svenska för invandrare

Start 9/9. Målet är att bygga gemenskap och hjälpa nya pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle. Varje träff börjar med fika och samtal vid borden.
Måndag kl. 13.00-15.00, Kyrkcenter, Nygatan 23.
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Temakväll

Start 23/9. Blandat program allt från musikkvällar till föreläsningar med underhållning. Allt avslutas med fika och andakt. Drivs av frivilliga för missionsarbete. Måndagar kl. 19.00 (udda veckor), Furubergskyrkan
Ledare: Ann-Louise Burström.
Kontakt: Nils Nordenstorm, 0911-27 41 08.

 

 

Tisdagsträffar

Start 10/9. Tisdagsträffarna består av tre grupper.
Berättarstuga och Samariter samt Samtals- och läsecirkel för dig som är dagledig. Gemensamt kaffe och andakt kl.14.00. 
Tisdagar kl. 13.00-14.30, Kyrkcenter, Nygatan 23. 
Kontakt: Helén Lindbäck, 0911-27 40 20.

Berättarstuga

Här kan män komma och berätta historier som ingen tror på. Skämt åsido, en trivsam stund med en fin gemenskap män emellan. Ledare: Gunnar Norgren.

Samariter 

Här får man komma och handarbeta för den goda sakens skull.
Ledare: Britta Engman och Berit Bergström

Samtals- och läsecirkel

Vi läser och samtalar utifrån boken ”Vägen hem för Benjamin Blå” av Magnus Hördegård. Ledare: Ruth Gustavsson.

Volontärfest

Boka in datumet för festen redan nu! Det blir bland annat middag med underhållning. Håll utkik - mer info kommer!
Lördag 28 september, kl. 17.00.
Storstrand kurs- och lägergård, Öjebyn.
Anmälan senast 13/9 till expeditionen, 0911-27 40 80.

vuxenväg till tro

Start 1/10. Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och den kristna tron? Då kan den här gruppen vara någonting för dig. Gruppen kallas också katekumenat, och vänder sig till vuxna som vill samtala om eller söker en tro, eller vill döpas eller konfirmeras. Vi träffas ungefär varannan vecka under två terminer, och startar med en pröva på-kväll 1/10 kl. 18.00. Anmäl dig senast 27/9.
Dag och tid: varannan tisdag kl. 18.00-19.30
Plats: Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Kontakt: Anna-Karin Jonsson, 0911-27 41 31.

Vägen vidare

Start 2/9. För dig mellan 18-40 år. Du har bestämt dig för att bryta med en destruktiv livsstil, social isolering eller tidigare missbruk. Alla är välkomna oavsett tro eller religion. Vi träffas måndagar varje vecka för att äta soppa och gott bröd, kostnadsfritt. Sedan har vi kreativ verkstad och meditativ stund.
Måndag kl.12.00-14.30, Margretelund, Affärsgatan 17 Öjebyn, nedre ingången.
Kontakt: Linda Jele, 0911-27 40 29