Foto: Sara Andersson

Öjeby kyrkstad

En kulturskatt att vara rädd om och bevara för framtida generationer.

Sägnerna säger att Piteå socknens första träkyrka fanns på marknadsplatsen i kyrkbyn som ligger i Långnäs. Marknadsplatsen och dess bebyggelse lämnades på 1400-talet då handelsplatsen flyttades och en ny kyrka i Öjebyn uppfördes.

Kyrkans första etapp tros ha stått färdig i slutet av 1400-talet. Den ursprungliga kyrkan byggdes som en skeppskyrka med ett långhus, fristående klocktorn och port omgärdat av en bogårdsmur. Utbyggnaden av kyrkan till en korskyrka skedde på 1700-talet.  

Öjeby kyrkstad är en känd medeltida handelsplats som lade grunden för Piteås stadsbildning år 1621. Kyrkstaden är en av landets största kyrkstäder med levande kyrkstadstraditioner. I kyrkstaden finns Kyrkstadscaféet, tidigare  kyrkstadsmuseum, med café och verksamheten S:t Mary.

Är du nyfiken på hur det ser ut inne i en kyrkstuga så kan du sommartid besöka visningsstuga nr 28 från år 1804. Du kan också boka en guidad visning av Öjeby kyrka och Öjeby kyrkstad.

Foto: Sara Andersson
Gamla Kyrkstadsmuséet numera Kyrkstadscaféet. Foto: Sara Andersson

Markupplåtelseavtal

Markupplåtelseavtal har skickats ut till alla kyrkstugeägare med kyrkstugor i Öjeby kyrkstad. Om du har frågor kring avtalet kan du vända dig till Piteå församling.

Brandsäkerhet i Öjeby kyrkstad

Kyrkstaden i Öjebyn hör till landets största och bäst bevarade kyrkstäder. Bruket att övernatta vid kyrkobesök var en sed som går tillbaka ända till 1600-talet och höll sig levande långt in på 1900-talet.

råd om vård

Piteå museum har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun och Piteå församling producerat en broschyr om byggnadsvård i kyrkstaden. Broschyren är gratis och kan fås på museet vid Rådhustorget.

Den digitala upplagan finns HÄR (öppnas i nytt fönster)

kyrkstugeägarnas intresseförening

I Öjeby kyrkstad finns Kyrkstugeägarnas intresseförening, en medlemsförening för just kyrkstugeägare. För att besöka Kyrkstugeägarnas intresseförenings hemsida kan du klicka HÄR (öppnas i nytt fönster).