Foto: Magnus Borg

Pilgrimsleden

Genom tiderna har människor sökt sig till pilgrimsleder runt om i världen, och nu finns det möjlighet för dig att prova.

På Lindbäcksstadion i Svensbyn finns en Pilgrimsled som bygger på armbandet frälsarkransen. Den cirka fem och en halv kilometer långa vandringen förenar rörelse med reflektion och inre vila.

Att vara pilgrim är att söka både uppbrott och eftertanke på dina egna villkor och i din egen takt. Pilgrimsleden är möjlig att vandra vår, sommar eller höst. Precis som livet självt finns här både arbetsamma uppförsbackar och behagliga nedförslut. Efter vägen finns tio hållpunkter som berättar om frälsarkransens pärlor. Hållpunkterna blir pauser i vandringen, tillfällen att stanna upp för att ta in pärlornas innebörd.

Vi hoppas att den friska luften, den vackra naturen och texterna hämtade ur Frälsarkransen ska bidra till eftertänksamhet och återhämtning. Uppe på berget kan du ta en paus vid utkikstornet och se ut över Piteå, innan du vandrar vidare!

Ta gärna med något att sitta på! Vid caféet på Lindbäcksstadion (före detta Vallsberget) finns en karta över pilgrimsvandringen att hämta.

Pilgrimsleden med frälsarkransen är uppsatt av Piteå kristna råd, som består av olika församlingar och samfund i Piteå. Vandringsleden är uppsatt med tillstånd av Verbum förlag, som publicerat flera böcker med frälsarkransen som tema.

Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett användarvänligt radband för den moderna människan. Armbandet är skapat av Martin Lönnebo, biskop emeritus i Linköpings stift och firar i år 20 år. Det är gjort som ett stöd för människor att samla sina tankar kring livets stora frågor.

Armbandet består av 18 pärlor, alla med sin unika symbolik: Gudspärlan, Tystnadspärlorna, Jagpärlan, Doppärlan, Ökenpärlan, Bekymmerslöshets-pärlan, Kärlekens pärlor, Hemlighetspärlorna, Nattens pärla och Uppståndelsepärlan.

Martin Lönnebo väljer att från och med 2015 lyfta in en grön nyans i en av Hemlighets-pärlorna i Frälsarkransen. Den uppdaterade Hemlighetspärlan blir permanent och ska påminna om diakonin och medmänsklig-heten, om naturen och miljön.

Källa: Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet. Utgiven av Verbum förlag.

Vill du köpa en egen Frälsarkrans?

Frälsarkransen finns att köpa på Duvan i Piteå eller på Verbums hemsida:
Klicka och beställ din Frälsarkrans? (öppnas i nytt fönster)

Frälsarkransen och Konfirmation

I Piteå församling är Frälsarkransen, sedan några år tillbaka, en naturlig del i konfirmationsarbetet.

Läs om Konfirmation i Piteå församling