Arbetarepartiet Socialdemokraterna

1. Vilken är er nomineringsgrupps främsta fråga?

Svenska kyrkan ska fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka där en plats finns för alla.

2. Hur ska Svenska kyrkan bli än mer angelägen för människor?

Kyrkans närvaro i hela kommunen ska säkras och vi vill ha ett ökat samarbete mellan de tre församlingarna Hortlax, Norrfjärdens och Piteå församlingar. Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och göras tillgänglig för alla. Vi vill stärka kommunikationen så att vi på ett tydligare sätt presenterar vad kyrkan gör och kan göra och att vi ännu bättre fångar upp människors önskemål.

Kontakt

Sven Ivar Lidström
Telefon: 070-683 17 04
E-post: svenivar.lidstrom@gmail.com 

Läs mer:

www.socialdemokraternapitea.se

Kandidater

Se fullständig lista över Arbetarpartiet Socialdemokraternas kandidater.