Välkommen till Kyrkfolket

Vinter- och vårprogram 2019 Utfärd, föredrag och studiegrupper

Välkommen till Kyrkfolket!
Kyrkfolket i Perstorp-Oderljunga arrangerar merparten av verksamheten för vuxna i församlingen. Alla är välkomna till programpunkterna som är kostnadsfria om inget annat anges.
- ÅRSMÖTE 27/1 i Hoppets kapell
Vi börjar med att fira högmässa på tredje söndagen efter trettondedagen, med temat ”Jesus skapar tro” i Perstorps kyrka
kl. 11.00.
Eftersom församlingshemmet är utlånat till ett dopkalas fortsätter vi i Hoppets kapell med en enklare kyrklunch, varpå Kyrkfolkets årsmöte genomförs.
Årsmötet kommer att ledas av församlingens vikarierande kyrkoherde, den tidigare perstorpsbon, Krister Tholin.

- ONSDAGSKVÄLL
MED LARS PÅHLSON och BARLEY BREW
13/2, kl. 18.30 i Perstorps församlingshem
Lars Påhlson är den reslystne bonnapågen och mellanstadie-
läraren, från Vinslöv som har besökt alla världsdelar utom Antarktis med sin kamera.
Lars gästar oss med ett föredrag om det bedövande vackra Skottland, med sina ständigt gröna, böljande kullar och romantiska borgruiner.
Vi får följa med på en resa genom whiskeyns och golfens hemland med idylliska sjöar (en med ett sjöodjur...) och bland annat bekanta oss med Balmoral Castle och Holyrood Palace, där drottning Elisabeth tillbringar några månader varje år.
Lars tar oss också med till Edinburgh med sitt tattoo, ”världens mest berömda hund” Bobby och Elephant House - huset där JK Rowling skrev böckerna om Harry Potter.
Under kvällen bjuds det på fika med keltiska toner från Barley Brew (allas vår Anders O. Engberg tillsammans med John Follin) och efter föredraget firas en enkel andakt.
Ingen föranmälan krävs.

- LÖRDAGSEFTERMIDDAG
OM INTERNATIONELLT ARBETE
23/3, kl. 14 i Oderljunga församlingshem
Madeleine Anderberg arbetar med internationella frågor som stiftskonsulent på stiftskansliet i Lund och gästar oss med ett föredrag på temat Våra vänner från Sydsudan på flykt i
Uganda utifrån sin studieresa till ett flyktingläger.
Under eftermiddagen bjuds det på fika och efter föredraget firas en enkel andakt.
Ingen föranmälan krävs.

- SKÄRTORSDAGENS ENKLA PÅSKMÅLTID
18/4 i Perstorps församlingshem
Vi firar skärtorsdagsmässa i Perstorps kyrka kl. 18.00 och fortsätter i
församlingshemmet med en traditionell enkel påskmåltid med bröd och vin.
Ingen föranmälan krävs.

- FÖRSAMLINGSUTFÄRD 24/5
Utfärden denna vår går till intressanta besöksmål i trakterna kring Örkelljunga.
Fika med kaffe och något till ingår.
Bussen avgår kl. 13.00 från parkeringen vid församlingshemmet i Perstorp. Hemkomst beräknas någon gång kring kl. 17-18.
Anmäl deltagande till församlingsexpeditionen senast den
17 maj (tfn. 0435 - 349 60, se programbladets sista sida för
övriga kontaktuppgifter).

- SAMTALSGRUPP
med start 21/1, kl. 10-12
i Perstorps församlingshem
Om du intresserad av att läsa och reflektera kring texter som är desamma - eller nästan desamma - i olika evangelier är samtalsgruppen något för dig. Vi tittar också på förklarande gammaltestamentliga texter.
Vid träffarna äter vi frukost tillsammans och resonerar kring det valda textavsnittet.
Ledare: Hans Pettersson

Efterföljande träffar: 18/2, 11/3, 25/3, 8/4 och 29/4
Ingen föranmälan krävs och det går bra att börja även efter första tillfället.

- LÄR KÄNNA LUKASEVANGELIET
med start 16/1, kl. 18-20
i Perstorps församlingshem
I höst fortsätter studiet av Lukasevangeliet. Vi har hunnit komma till det femtonde kapitlet.
Ledare: Bo Lundén och Hans Pettersson
Efterföljande träffar: 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4,
24/4 och 8/5
Ingen föranmälan krävs och det går bra att börja även efter första tillfället.

- NYFIKEN PÅ KRISTEN TRO?
Känner du att du vill få de första grunderna på plats? Hör av dig! Blir vi några stycken, startar vi en grupp.
Ledare: Hans Pettersson (tfn. 0435 - 349 63)

- MEDLEMSKAP - EN DEL AV NÅGOT STÖRRE
Den som vill kan bli medlem i föreningen Kyrkfolket i
Perstorp-Oderljunga.
Medlemskapet kostar 100 kronor per år och kan tecknas i samband med någon av programpunkterna eller genom
föreningens kassör Karin Nilsson (tfn. 0435 - 357 76).
Som medlem i Kyrkfolket är du en del av Svenska kyrkans
Lekmannaförbund som har samlat lekmän (dvs. personer som inte är vigda till präst, diakon eller biskop i Svenska kyrkan) sedan 1918.
Som medlem får du också tidskriften Lekman i kyrkan fyra gånger per år. Läs gärna mer om Svenska kyrkans
Lekmannaförbund på www.lekmanikyrkan.se.

   Styrelsen för Kyrkfolket Perstorp-Oderljunga
Martin Nilsson (ordförande), Bo Lundén (vice ordförande),
Ulla-Maja Myrbäck (sekreterare), Karin Nilsson (kassör),
Ulla-Britt Nilsson, Lars-Inge Sjöholm och Bengt Jarring.
Ersättare: Berit Petersson, Ingegärd Lundahl, Karin Johansson och Erik Persson.