Sommarens friluftsgudstjänster

Visst är det något speciellt att fira gudstjänst utomhus i denna ljuva sommartid! Välkommen till församlingens friluftsgudstjänster.

* MIDSOMMARDAGEN, DEN 23 JUNI
KL 14.00, VID BÄLINGEBADET
Vi håller friluftsgudstjänst och bjuder på kaffe med
kaka.
* SÖNDAGEN DEN 7 JULI
KL.14.00, I ÖRAHULT
Vi firar gudstjänst vid Örahultsstugan. Hembygdsföreningen
bjuder på kaffe för alla som är med.
* SÖNDAGEN DEN 28 JULI KL 14.00,
VID GÅRDEN I PANTARYD
Pantarydsgården förvaltas av Thea och Carl Olssons
stiftelse. Hyresgästerna Josefin och Mattias välkomnar
oss att fira gudstjänst på gårdsplanen mellan östra och
västra längan. Medtag kaffekorg.
* SÖNDAGEN 18 AUGUSTI
KL 11.00, VID HEMBYGDSGÅRDEN (ändrad tid) 
Vi håller friluftsgudstjänst och bjuder på kaffe med
kaka.