Folkpensionen 100 år, dokumentation från konferensen

Pensionsutbetalning i Sydafrika 2006 och svenskt 50-tal med kvinna som skördar sockerbetor och som omfattades av folkpensionen i Sverige. Foto:

Pensionsutbetalning i Sydafrika 2006 och svenskt 50-tal med kvinna som skördar sockerbetor och som omfattades av folkpensionen i Sverige. Foto: Leila Amanpour/ HelpAge International och KW Gullers, © Nordiska museet., båda bilderna är beskurna.

Svenska kyrkan är med och kämpar för att fler människor i världen ska få del av sociala trygghetssystem. Den 1-2 oktober 2013 var vi med och arrangerade en internationell konferens i Stockholm. En stor del av programmet kan du se via vår webb. Här hittar du också talarnas presentationer.

100 years of social pensions, information on the Conference in English >>  

Här hittar du talarnas tal och presentationer >>   

Panelsamtalen och intervjuer med många av talarna är tillgängliga på LO/TCO:s biståndsnämnds Youtubekanal >>

Fullständigt program finns här (pdf) >>
Presentation av medverkande hittar du här (pdf) >> 

Program 1 oktober:

9.15-10 Välkomstanförande, biskop Eva Brunne, Inledningsanförande Thandika Mkandawire 10.00-12.00 Folkpensionen som en del av det sociala trygghetssystemet 1913- Urban Lundberg, Joakim Palme, Ulf Kristersson, Ulrika Knutsson 13.30-15.00 Utveckling av sociala trygghetssystem i utvecklingsländer idag Armando Barrientos, Ramiro Ornelas, Michael Cichon 15.30-17.00 Pensioner och utveckling Charles Knox-Vydmanov, Ari Kokko, Olli Kangas, Joel Mendizabal, Annika Sundén. 

Program 2 oktober: 

9.00-10.00 Social trygghet - något man förtjänar eller en mänsklig rättighet? Magdalena Sepúlveda Carmona, Thomas Hammarberg, Jimi Adesina, Christina Behrendt, Ulrika Knutsson 11.00-12.30 Riktade eller generella stöd Stephen Kidd, Armando Barrientos, Annika Sundén 13.30-15.00 Låginkomstländer/svaga stater Marion OUma, Charlotte Petri Gornitzka, Abdur Rahman, Stephen Barrett 15.30-16.45 Sociala trygghetssystem och utvecklingsagendan post 2015 Gunilla Carlsson, Anna Brandt, Erik Lysén, Claire Courteille, Sten Rylander, Annika Söder.

Konferensen arrangerades i samarbete med: Centralförbundet för Socialt Arbete, Help Age International, LO-TCO Biståndsnämnd, Nordiska Afrikainstitutet, PRO Global - pensionärer utan gränser, Sida samt Stockholms universitet.

Konferensen vände sig till politiker, forskare, studenter, journalister och personer som är verksamma inom myndigheter näringslivet eller organisationer i det civila samhället och som har ett intresse för fattigdomsbekämpning och social utveckling, i Sverige eller internationellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2011-09-22 07:00:00

Sociala trygghetssystem har visat sig vara ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av de trygghetssystem som finns och vill arbeta för att allt fler i världen ska få del av dem.

Läs mer om hur och varför sociala trygghetssystem fungerar >>

 

 

 

Skapad:2013-06-19 12:10:00

Sociala trygghetssystem, fattigdomsbekämpning och social utveckling diskuteras ofta på olika arenor där höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer behandlas var för sig. Genom denna konferens bjuder vi in forskare, politiker och organisationer i det civila samhället till ett samtal om social utveckling där både rika och fattigare länder är i fokus.

Läs mer om bakgrunden till konferensen Folkpensionen 100 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//