Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Präster och diakoner på kyrkokansliet

Följande präster och diakoner är anställda vid kyrkokansliet i Uppsala. Alla nås via mejl på adresser enligt formatet fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se om ingen annan adress anges. 

Adriana Gastellú Camp, diakon, internationella avdelningen

Almut Bretschneider-Felzmann, präst, avdelningen för kyrkoliv

Anders Blomquist, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Anna Lundgren, präst, avdelningen för kyrkoliv

Anna Moilanen, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Anna Norrby, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Ann-Katrin Bosbach, präst, avdelningen för kyrkoliv

Bengt Danielsson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

Cecilia Nahnfeldt, präst, avdelningen för kyrkoliv  

Charlotte Frycklund, präst, kommunikationsavdelningen

Dag Lindberg, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

Dag Tuvelius, präst, kommunikationsavdelningen

Eeva-Liisa Kettunen, präst, avdelningen för kyrkoliv​

Elisabet Pettersson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Elna Wahlgren Lundqvist, präst, avdelningen för kyrkoliv

Erik Apelgårdh, präst, internationella avdelningen

Erik Berggren, präst, avdelningen för kyrkoliv

Erik Gyll, präst, avdelningen för kyrkoliv

Erik Isaksson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Erik Sidenvall, präst, avdelningen för kyrkoliv

Fredrik Bråkenhielm, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Gullbritt Sörensen, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Gunilla Renöfält, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Henrik Grape, präst, avdelningen för kyrkoliv

Henrik Rubin, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Henrik Tobin, präst, avdelningen för kyrkoliv

Håkan Stenow, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Inga-Lena Arvidsson, präst, avdelningen för kyrkoliv

Ingrid Skäremo, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Jan Sjögerud, diakon, avdelningen för kyrkoliv

Jenny Ehnberg, präst, avdelningen för kyrkoliv
e-post: jenny.ehnberg@teol.uu.se 

Johannes Zeiler, präst, avdelningen för kyrkoliv

Jonas Ideström, präst, avdelningen för kyrkoliv

Kajsa Cedervall Westerman, präst, avdelningen för kyrkoliv

Karin Tillberg, präst, avdelningen för kyrkoliv 

Kenneth Nordgren, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Lars Christiansen, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Magnus Bodin, diakon, strateg diakonal utveckling

Magnus Holst, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Margareta Bjurbom, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Maria Isberg, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Maria Kjellsdotter Rydinger, präst, avdelningen för kyrkoliv

Maria Leijman, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Maria Lundberg, diakon, avdelningen för kyrkoliv

Marie Schött, diakon, avdelningen för kyrkoliv

Monika Oscarsson, präst, avdelningen för kyrkoliv

Nina Sagovinter, präst, avdelningen för kyrkoliv

Nicklas Fahlgren, präst, internationella avdelningen

Peter Lindvall, präst, avdelningen för kyrkoliv

Peter Roos, präst, avdelningen för kyrkoliv

Rikard Olofsson, präst​, Svenska kyrkans utbildningsinstitut