Präster och diakoner på kyrkokansliet

Följande präster och diakoner är anställda vid kyrkokansliet i Uppsala. Alla nås via mejl på adresser enligt formatet fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se om ingen annan adress anges. 

Adriana Gastellú Camp, präst, internationella avdelningen

Almut Bretschneider-Felzmann, präst, avdelningen för kyrkoliv

Anders Blomquist, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Anders Rune, präst, avdelningen för kyrkoliv

Anna Cöster, präst, avdelningen för kyrkoliv

Anna Moilanen, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Anna Norrby, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Ann-Katrin Bosbach, präst, avdelningen för kyrkoliv

Ann-Louise Harberg, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Bengt Danielsson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

Cecilia Lagerquist, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

Cecilia Nahnfeldt, präst, avdelningen för kyrkoliv  

Charlotte Frycklund, präst, kommunikationsavdelningen

Cristina Grenholm, präst, ledningsavdelningen

Dag Tuvelius, präst, kommunikationsavdelningen

Eeva-Lisa Kettunen, präst, avdelningen för kyrkoliv

Elisabet Pettersson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Elna Wahlgren Lundqvist, präst, avdelningen för kyrkoliv

Erik Gyll, präst, avdelningen för kyrkoliv

Erik Isaksson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Fredrik Bråkenhielm, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Fredrik Lidé, präst, ledningsavdelningen

Gullbritt Sörensen, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Gunilla Renöfält, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Helena Enoksson, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Henrik Grape, präst, avdelningen för kyrkoliv

Henrik Rubin, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Ingrid Skäremo, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Jakob Evertsson, präst, avdelningen för kyrkoliv

Jan Sjögerud, diakon, avdelningen för kyrkoliv

Jenny Ehnberg, präst, avdelningen för kyrkoliv

Karin Rubenson, präst, Avdelningen för kyrkoliv

Karin Sarja, präst, avdelningen för kyrkoliv

Karin Tillberg, präst, avdelningen för kyrkoliv 

Kenneth Nordgren, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Kimmo Kling, präst, avdelningen för kyrkoliv 

Lena Denke, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Magnus Bodin, diakon, strateg diakonal utveckling

Magnus Evertsson, präst, avdelningen för kyrkoliv

Magnus Holst, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Margareta Bjurbom, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Maria Isberg, präst, Svenska kyrkans utbildningsinstitut ​

Maria Kjellsdotter Rydinger, präst, avdelningen för kyrkoliv

Maria Leijman, diakon, Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Marie Schött, diakon, rättsavdelningen ​

Marit Norén, präst, avdelningen för kyrkoliv

Michael Nauser, präst, avdelningen för kyrkoliv

Nicklas Fahlgren, präst, internationella avdelningen

Nina Sagovinter, präst, avdelningen för kyrkoliv

Peter Lindvall, präst, avdelningen för kyrkoliv

Peter Roos Lööv, präst, avdelningen för kyrkoliv

Rikard Olofsson, präst​, Svenska kyrkans utbildningsinstitut