Sommarjobb

Välkommen att söka sommarjobb vid Kyrkogårdsförvaltningen i Partille, senast den sista februari inför sommaren.

Välkommen att söka feriearbete på våra kyrko- och griftegårdar i Partille.
Du ska ha fyllt 16 år senast då anställningen startar, och vi prioriterar skolungdomar. Du kommer att arbeta med skötsel såsom gräsklippning, ogräsrensning och bevattning på någon av våra fyra kyrko-/griftegårdar. 

Ansökan behöver du skicka in senast den 28 februari.
Du ansöker till en av perioderna, fyra eller åtta veckor:
veckorna 25-28 eller 29-32
veckorna 24-34 eller 26-33

>Länk till sida för ansökan

Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringssajt.

Du blir sedan kontaktad med besked om avslag eller erbjudande om sommarjobb.
OBS • OM du får ett erbjudande är det viktigt att du svarar inom tre dagar för att erbjudandet ska kvarstå.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi registrerar de uppgifter om dig som du själv uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom kyrkogårdsförvaltningen och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete hos oss. Vi behöver dina uppgifter bland annat för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas under anställningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. Vill du få ut de personuppgifter vi registrerat om dig i Excel-format, går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till pastoratets expedition: partille@svenskakyrkan.se 
Du kan också höra av dig till pastoratets dataskyddsombud Erika Malmberg på företaget InTechrity: dataskyddsombud@intechrity.se  eller 072-549 64 34.