Foto: Joakim Agartsson

Hur är det med gräsklippningen på kyrkogårdarna?

Tycker du att det växer högt på en del ställen? Här hittar du vanliga frågor och svar kring skötseln.

varför klipper inte kyrkogårdsförvaltningen gräset på alla gravplatser på kyrkogården?i

Begravningsavgiften, som ALLA folkbokförda i Sverige betalar, får enligt begravningslagen inte användas till att sköta enskilda gravar. Det innebär att avgiften som betalas via skatten inte får användas till plantering, trimning, klippning av gravytan eller till riktning av gravstenen. Partille pastorat erbjuder hjälp med grundskötsel av enskilda gravar för de gravrättsinnehavare som inte har möjlighet att sköta den själva.

Information och erbjudande om grundskötsel har skickats per brev till alla gravrättsinnehavare. Om du är gravrättsinnehavare men ändå inte informerats kan det bero på att vi har felaktiga uppgifter i vårt gravregister. För att kontrollera detta kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Tfn 031-340 42 10 
Till sida för aktuella expeditionstider 

varför har detta införts nu, vad har hänt?

Lagen har sedan länge reglerat hur gravskötsel ska betalas det vill säga att skötseln av den enskilda gravplatsen är gravrättsinnehavarens ansvar.
En utredning under 2018/2019 gjorde klart att serviceverksamheten inte täcker sina egna kostnader. Kyrkofullmäktige har därför beslutat om justering av skötselavgifter, samt att pastoratet ska upphöra klippa de enskilda gravplatserna, om man inte har ett skötselavtal. För att motverka vanskötsel och underlätta för de som inte kan eller har möjlighet att själva ombesörja klippning, så erbjuds gräsklippning i skötselavtalet.

vem har bestämt att det ska vara så här? vem är ansvarig?

Beslutet att begravningsavgiften inte skall användas till enskilda gravar är ett statligt beslut. Det är reglerat i begravningslagen hur kostnader ska fördelas för skötseln av kyrkogårdarna.
Beslutet att inte låta församlingsverksamheten betala för gräsklippning av enskilda gravar är fattat av de förtroendevalda i kyrkofullmäktige i Partille pastorat.
Ansvarig för att detta genomförs är kyrkogårdschef Sanna Björlin.

gör alla kyrkogårdsförvaltningar i sverige så här?

Nej, inte alla men många. Det finns pastorat/församlingar som tar medel ur verksamhetsbudgeten för att sköta kyrkogården.

vad tycker kyrkogårdspersonalen, vill de ha det så här?

De vill förstås helst av allt hålla kyrkogårdarna i så gott skick de bara kan. Kyrkogårdspersonalen har varit tydliga med att man tror att kyrkogårdsbesökarna kommer att bli besvikna och upprörda.
Men faktum kvarstår, utifrån gällande lagstiftning får inte begravningsavgiften finansiera de enskilda gravarnas gräsklippning. 

en del platser ser ovårdade ut - vad händer med gravplatser som ingen tar hand om?

Till varje grav måste det finnas en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven hålls i gott skick, och det finns regler som säger att innehavaren måste ta hand om den gravplats man är ansvarig för. Då en gravrättsinnehavare inte tar hand om sin gravplats så tar vi kontakt. Om det inte blir någon förbättring inom rimlig tid så kan gravplatsen återtas av förvaltningen, och i förlängningen upplåtas till en ny gravplats.  

vad kostar det att få hjälp med skötsel? hur får jag reda på mer?

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika typer av arbeten och avtal. För att teckna ett gravskötselavtal krävs att du är antecknad som gravrättsinnehavare i gravboken.
Ta kontakt med oss för ett samtal om vad som skulle passa just dig.
Till sida för skötselpriser
Till sida med kontaktuppgifter