Vi fortsätter vara kyrka!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Svenska kyrkan finns för människors skull, och samverkar med andra goda krafter i samhället för att erbjuda stöd och gemenskap, fast just nu på andra sätt än normalt. Kyrkan är viktig för många människor, särskilt i tider av kris eller oro.

Vad betyder det för oss här i Svenska kyrkan i Partille? Som kyrka fortsätter vi med det vi alltid gjort – fira gudstjänst, be, och sjunga. Vi döper, viger och begraver och ger stöd till den som har det svårt. Kyrkan är närvarande och tillgänglig, också nu.

• Våra gudstjänster firar med begränsat antal deltagare, men även via nätet. Du som behöver var hemma - var med i bön och sång hemifrån soffan – läs mer om gudstjänsterna

• Personer i riskgrupperna behöver extra stöd i form av samtal eller praktisk hjälp att exempelvis handla mat. Läs mer om volontärskap och hur du får hjälp

• Vi begränsar antalet personer vid dop, vigsel och begravningar. Tänk över möjligheten att boka om dop och vigsel till ett senare tillfälle. Eller njut av högtiden i kretsen av dina närmaste och spara festen till senare.
Dock - vänta inte med begravningar. Det kan bli ont om tider framöver, och det är viktigt för alla omkring att få komma vidare i sitt sorgearbete. Begravningen bör ske i liten skala, med kanske bara de närmast anhöriga närvarande.

• Våra verksamheter ställer om. Följ informationen här på hemsidan om hur vi möts. 

Har du frågor? Välkommen att kontakta kyrkoherde Mattias Algotson

Mattias Algotson

Mattias Algotson

Svenska kyrkan i Partille

Kyrkoherde