Syföreningar

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Arbetskretsen i Partille församlingshem

• Måndagar, jämn vecka, kl 12.00-14.00 
Vi dricker kaffe, umgås och lyssnar eventuellt till något litet programinslag.
Året brukar avslutas med ett lotteri, då intäkterna går till välgörande ändamål.
Kontakt
Margareta Nilsson │031-44 69 62
Ingrid Holtsung │ 031-340 42 43

Arbetskretsen i Jonsereds församlingshem

• 1:a och 3:e tisdagen, varje månad, kl.13-15
Vi träffas för gemenskap runt kaffebordet, en kort andakt och planering av vårt arbete.  
I november har vi vår försäljning där intäkterna fördelas mellan olika verksamheter t.ex. Partille Kvinnojour, RIA, Östhjälpen och diakoni inom församlingen.
Kontakt
Gunilla Eriksdotter Lindholm │0703-32 07 63

Ansgarskretsen

Ansgarskretsen ses i Ansgarskyrkan varannan onsdag, ojämna veckor kl.11-13
Våren 2022│19 jan-8 juni

En kort andakt inleder träffen och fortsätter sedan gemenskapen vid kaffebordet. Kaffe och te bjuder vi på men ta med eget fika, macka eller något annat att äta.
Kontakt 
Marianne Arvidsson │031-26 14 37
E-post • mariannearvidson32@gmail.com