Syföreningar

Tillsammans kan vi göra skillnad! Paus för dessa träffar

Arbetskretsen i Partille församlingshem

• Måndagar, jämn vecka, kl 12.00-14.00 - PAUS HÖSTEN 2020.
Vi dricker kaffe, umgås och lyssnar eventuellt till något litet programinslag.
Året brukar avslutas med en julmarknad. Pengarna vi får in går till diakonernas arbete bland äldre och yngre i församlingen, till Östhjälpens barnhem, Stadsmissionen och till RIA.
Kontakt
Margareta Nilsson │031-44 69 62
 

Arbetskretsen i Jonsereds församlingshem

• 1:a och 3:e tisdagen, varje månad, kl 13.00-15.00 - PAUS HÖSTEN 2020.
Vi träffas för gemenskap runt kaffebordet, en kort andakt och planering av vårt arbete.  
I november har vi vår försäljning där intäkterna fördelas mellan olika verksamheter t.ex. Partille Kvinnojour, RIA, Östhjälpen och diakoni inom församlingen.
Kontakt
Gunilla Eriksdotter Lindholm │0703-32 07 63

Ansgarskretsen

Ansgarskretsen ses i Ansgarskyrkan varannan onsdag, ojämna veckor kl.11-13 - PAUS HÖSTEN 2020.

En kort andakt inleder träffen och fortsätter sedan gemenskapen vid kaffebordet. Kaffe och te bjuder vi på men ta med eget fika, macka eller något annat att äta.

Kontakt 
Marianne Arvidsson │031-26 14 37
E-post • mariannearvidson32@gmail.com