Svenska kyrkans internationella arbete och SKUT

Ombud i Partille församling


Svenska kyrkans internationella arbete
Margareta Andersson
Inger Thorn
Britt Björkman

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
Britt Björkman

Ombud i Sävedalens församling

Svenska kyrkans internationella arbete
Ingrid Sahlgren
Sara Jakobsson

Svenska kyrkan i utlandet
Jan Steen
Christer Bång 

Vill du komma i kontakt med någon av dessa?
Kontakta Församlingsexpeditionen

Läs mer om kyrkans internationella arbete på den nationella sidan.