Svenska kyrkan i Partille om Coronaviruset

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppmanar oss att ta ett personligt ansvar.

Vad betyder det för oss här i Svenska kyrkan i Partille? Som kyrka fortsätter vi med det vi alltid gjort – fira gudstjänst, be, och sjunga. Vi döper, viger och begraver och ger stöd till den som har det svårt. Kyrkan är närvarande och tillgänglig, också nu.

• Gudstjänster firas endast på webben från första Advent. Var med i bön och sång hemifrån soffan – läs mer om våra gudstjänster

• Vi begränsar antalet personer vid dop, vigsel och begravningar efter de restriktioner som gäller. För dop och vigsel gäller max 8 deltagare, plus personal.
För begravningsgudstjänst finns ett undantag, max 20 deltagare plus personal.
Vänta inte med begravningar. Det kan bli ont om tider framöver, och det är viktigt för alla omkring att få komma vidare i sitt sorgearbete. 

Personer i riskgrupperna kan behöva extra stöd i form av samtal eller praktisk hjälp att exempelvis handla mat. Läs mer om volontärskap och hur du får hjälp

• Våra verksamheter ställer in över julen. Håll utkik här på hemsidan och följ med på våra Facebooksidor. 

Prioritera handhygien • visa hänsyn

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Håll avstånd, och ta inte inte hand för att hälsa. 
• Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk eller om du tillhör en riskgrupp.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmänn art.
Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner . Du kan också ringa jourhavande präst på 112.
Svenska kyrkan i Partilles samtalstelefon är bemannad vardagar kl.10-12. Du kan även tala in ett meddelande, så ringer vi upp. Ring 031-340 42 02.


Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Svenska kyrkan i Partille
, så är du välkommen att kontakta kyrkoherde Mattias Algotson

Mattias Algotson

Mattias Algotson

Svenska kyrkan i Partille

Kyrkoherde