Svenska kyrkan i Partille om Coronaviruset

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppmanar oss att ta ett personligt ansvar.

Vad betyder det för oss här i Svenska kyrkan i Partille? Som kyrka fortsätter vi med det vi alltid gjort – fira gudstjänst, be, och sjunga. Vi döper, viger och begraver och ger stöd till den som har det svårt. Kyrkan är närvarande och tillgänglig, också nu.

• Vi begränsar antalet personer vid dop, vigsel och begravningar efter de restriktioner som gäller.
Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.
Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

• En del gudstjänster firas fortsatt på webben – läs mer om våra gudstjänster

Behöver du någon att prata med?  Läs mer

Prioritera handhygien • visa hänsyn

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Håll avstånd, och ta inte inte hand för att hälsa. 
• Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk eller om du tillhör en riskgrupp.

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmänn art.
Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner .
Du kan också ringa Jourhavande präst kl.21-06, tfn 112, eller
Kyrkans SOS vardagar kl.13-21 och helgdagar kl.16-21 på tfn
 0771-800 65.

Har du frågor om hur vi hanterar Covid-19 i Svenska kyrkan i Partille, så är du välkommen att kontakta kyrkoherde Mattias Algotson

Mattias Algotson

Mattias Algotson

Svenska kyrkan i Partille

Kyrkoherde