Paus för grupper... men några har smugit igång

Några av de yngre ålderskategorierna uppmuntras att ses igen. Andra möts digitalt, och andra har fortsatt paus... info vid respektive grupp. Håll ut • Håll avstånd • Håll kontakt.