Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 36, 43333 Partille Postadress: Box 67, 43321 Partille Telefon:+46(31)3404230 E-post till Svenska kyrkan i Partille

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsråd 2018-2019

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att på olika vis stötta och värna om församlingen.

Svenska kyrkan i Partille består av tre församlingar - Furulunds, Partille och Sävedalens församlingar som tillsammans bildar Partille pastorat. Vart fjärde år väljer vi ledamöter till ett gemensamt kyrkofullmäktige som utser en styrelse, kyrkorådet. Församlingarna har inte något direktvalt beslutande organ, men är ändå delaktiga i beslutsprocesser genom just - församlingsråden.

Församlingarna föreslår och röstar fram förslag på ledamöter till sitt församlingsråd. I Furulunds församlings utses även representanter av EFS. Slutligen beslutar kyrkofullmäktige om vilka ledamöter som ska utgöra församlingsråd. Församlingsråden är verksamma i två-årsperioder.

Församlingsrådet är ett förtroendemannaråd, ett stöd för församlingsherden som leder arbetet i respektive församling. Församlingsråden ska bl.a. ta beslut kring gudstjänstlivet i församlingen i samråd med församlingsherde, präster och musiker. Man utser kyrkvärdar till församlingens kyrkor och beslutar om församlingskollekter. Man ska även besluta om upplåtelse av kyrka och godkänna eventuella ändringar av kyrkorum eller kyrkobyggnad.
Församlingsrådet har yttranderätt innan kyrkofullmäktige tar beslut i frågor som särskilt rör den egna församlingen.

Församlingsråd │Furulunds församling

Josef Pålsson, Magdalena Bjärneroth, Maria Lindbeck, Ebher Sandwing.
EFS representanter: Karin Lund, Lisa Harlin, Malin Pettersson, Per Malmberg, Börje Sjölander. Församlingsherde Claes Josefsson.

Församlingsråd │Partille församling

Gunnar Hall, Arne Olsson, Rolf Johansson, Lena Stignäs Borg, Ragnhild Sorin, David Haag, samt församlingsherde Mattias Svenningsson
Ersättare: Roberto Topalovic, Hildegard Haag, Mattias Eek

Församlingsråd │Sävedalens församling

Anders Eriksson, Ing-Marie Doshé, Ingvar Gustafsson, Ove Karlsson, Marie-Claude Kåveryd, Karin Ledwon, samt församlingsherde Jannica Norén
Ersättare: Barbro Sandberg, Ulf Kåveryd, Lillemor Karlsson

Protokollen från Sävedalens församlingsråd finns i pärmar - i Ansgarskyrkan i bokhyllan utanför samlingssalen och i Sävedalens församlingshem i bokhyllan utanför stora salen. Senaste protokollet hänger på anslagstavlan i båda kyrkorna.