Nya församlingsråd!

Nu är det dags att ta fram förslag till nya församlingsråd för 2022/2023! Möten hålls den 17 oktober. Du kan lämna namnförslag till mötet i förväg.

Var med och forma din församling

Var med och föreslå och rösta fram förslag på ledamöter i de nya församlingsråden.

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att på olika vis värna om församlingens verksamheter, gudstjänster och lokaler. 

du får lämna förslag och rösta

Du som har fyllt 16 år, är medlem i Svenska kyrkan och bor i den församling valet gäller - du får föreslå och rösta fram valbara personer till det nya församlingsrådet i din församling.

vem kan du föreslå?

Någon med hjärta för församlingen, det liv och de verksamheter som pågår där. Personen du föreslår ska ha fyllt 18 år, vara tillfrågad och lämnat sitt samtycke. Han/hon ska vara medlem i Svenska kyrkan och skriven i någon av våra församlingar i Partille.

Hur lämnar man förslag?

Du kan
• skicka in formuläret som finns här längst ner på sidan - det fungerar t.o.m. fredag 15 oktober 12.00, därefter stängs det ner.
• fylla i formuläret i foldrarna som finns i våra kyrkor, och lägga i de speciella lådor som finns på plats.
• lämna namnförslag direkt på mötet den 17 oktober.

Välkommen till nomineringsmöte söndag 17 oktober

Efter gudstjänsten söndagen den 17 okt hålls församlingsmöten där vi röstar fram förslag på ledamöter till våra nya församlingsråd för 2022/2023. 

för Furulunds församling kl.13.00 i Öjersjö församlingshem • Hålsjövägen 40
för Partille församling kl.12.30 i Församlingshemmet • Gamla Kronv. 36
för Sävedalens församling kl.12.30 i Ansgarskyrkan • Enedalsvägen 4

Möten hålls i samband med kyrkfika efter gudstjänsterna i respektive församling. 

På mötet läses redan föreslagna namn upp, och eventuellt fler läggs till.
Mötet i respektive församlingen enas kring ett samlat förslag med valbara ledamöter, utan rangordning.
Beslut fattas sedan av kyrkofullmäktige 2021-12-02.

Här kan du fylla i formulär med ditt förslag:

Formuläret stängs fredag 15 okt 2021 kl.12.00