Meny

Ny- och ombyggnationen i Öjersjö

Ny byggnad, församlingshem: Ny samlingssal, kök och rum för verksamhet! Delen närmast torpet är i ett våningsplan, den andra har två våningar.
Del 1 • nybyggnaden, klar sommaren 2019.

Tillbyggnad kyrkan: Ny entré med större kapprum och fler sittplatser byggs intill kyrkans långsida.
Del 2 • om- och tillbyggnaden av kyrkan, klart våren 2020.

Här nedan - några bilder från församlingshems-bygget.
Anders-Petter Sjödin har fotograferat.