Morgonbön • Bibelsamtal

Morgonbön i Taizéton och samtal kring en bibeltext

Morgonbön och Bibelsamtal

• Fredagar i Ansgarskyrkan 
Hösten 2021│3 sep-3 dec, dock ej 5 nov.
09.00 Morgonbön i taizéton
09.30 Fika
10.00-11.00 Bibelsamtal. Vi läser en bibeltext tillsammans och samtalar kring den. Välkommen att vara med på alla tre delar - välj fritt! Ingen anmälan.
Kontakt
Marie-Claude Kåveryd, diakon 
0709-45 30 02 
E-post • mckaveryd@gmail.com