Kyrkorådet i Partille pastorat 2018-2021

Vart fjärde år väljer kyrkotillhöriga nya ledamöter till vårt kyrkofullmäktige i Partille pastorat. Inom fullmäktige utses ledamöter med ersättare till en styrelse, Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om livet i våra församlingar och ansvarar för att den grundläggande uppgift genomförs; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Man förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och förvaltar pastoratets budget. Riktlinjerna finns beskrivna i den av kyrkomötet godkända kyrkoordningen  

I kyrkorådet ingår även kyrkoherden som självskriven ledamot, med rösträtt. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Kyrkorådets ledamöter samt protokoll hittar du här på sidan. Kyrkorådet har möten cirka sex gånger/år.

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådet i Partille pastorat, perioden 2018-2021

Ordinarie ledamöter
Arne Olsson, ordf.  
Börje Lund, vice ordf.
Marlene Segerson, Ebher Sandwing, Ove Karlsson och Christina Westberg
Ersättare
Dan Hansson, Håkan Killius, Marie Lundin-Bokesand, Bengt Rundberg, Karin Ledwon och Sara Koitrand.

Kontakt
Arne Olsson, ordf
031-336 53 61│0725-00 19 54
E-post • arne.olsson@svenskakyrkan.se