Kyrkor i Göteborgs stift

Är du intresserad av kyrkor i stiftet?

Under åren 2001-2007 genomfördes en omfattande inventering av kyrkobyggnader i Göteborgs stift, som resulterade i en fin bok, med bilder, faktauppgifter och historik kring 414 kyrkor och kapell.