Kåsjögården • ingen uthyrning för närvarande

Kåsjögården hyrs av Hjälmared folkhögskola till hösten 2021.