International café for women

Internationellt kvinnocafé

In english

Are you new in Sweden and want to learn and practise Swedish while getting to know other women from different cultures at the same time? Welcome to our International Café for Women!
 
Where • Partille församlingshem, Gamla Kronvägen 36  in Partille Centrum
When • Wednesday 17:30-19:00:
Spring 2024 │7 feb • 21 feb • 6 march • 20 march • 3 april • 17 april
How • We’re meeting for conversation, coffee/fika and there will also be opportunities to work on handicrafts.

Contact
Berit Danielsson, phone: 0704-15 26 43
Annicka Plos, deacon, phone: 0703-30 98 64
e-mail: annicka.plos@svenskakyrkan.se 

In swedish

Vi vill bjuda in dig som är kvinna och ursprungligen inte kommer från Sverige, till ett internationellt kvinnocafé. Caféet är till för att vi ska lära känna varandra och varandras kulturer samtidigt som vi lär oss bättre svenska.

Var • Partille församlingshem, Gamla Kronvägen 36  i Partille Centrum
När • Onsdag 17.30-19.00: 
Våren 2024 │7 feb • 21 feb • 6 mars • 20 mars • 3 april • 17 april
Hur • Vi träffas för att lära känna varandra, samtala, fika och möjlighet finns för er som vill handarbeta.

Kontakt
Berit Danielsson │ 0704-15 26 43
Annicka Plos, diakon│ 0703-30 98 64
e-post: annicka.plos@svenskakyrkan.se