Hemgrupper

Öjersjökyrkan

Man fikar, bryr sig om varandra, ber och studerar en bok eller läser ur Bibeln. Vill du vara med?

Kontakt
Per Malmberg │ 0722-05 25 85
fiskper@gmail.com

Sävedalen • Ansgar

För många kristna är det en viktig del att kunna ses i ett mindre sammanhang för att dela det kristna livet med varandra - läsa Bibeln och be tillsammans. Att lära känna varandra och umgås.
Vi ser också att i de kyrkor som växer, så är hemgrupper en av de viktigaste nycklarna.
Vi vill här i Sävedalen på nytt aktualisera denna möjlighet och ber dig att fundera över din situation och se om inte just du skulle vara intresserad/kallad av att ingå i en mindre grupp med inriktning på bön och gemenskap.
Med stor glädje har vi sett nya grupper startats, och vi vet att flera är på gång!  

Kontakt
Jonas Lööf, diakon
031-340 42 73│0705-26 70 05
E-post • jonas.loof@svenskakyrkan.se