Foto: Johanna Asplund

Hela Människans satsningar i Partille

SOCIAL MATBUTIK- KLÄDÅTERBRUK- HANTVERKSFÖRENING

Hela människan står i startgroparna med tre spännande projekt.
Det handlar om satsningar för ett hållbarare samhälle med återvinning av kläder, minskat matsvinn och en hjälpande hand till de som är i ett ekonomiskt utsatt läge.

Det handlar likväl om mötesplatser, tid för kreativitet, möjlighet till arbetsträning och språkträning, samt att bygga kontakter och relationer för att kunna få ett arbete.

Under Hållbarhetsveckan i Partille var det ett välbesökt Öppet Hus i lokalerna där David Svensson, verksamhetschef och Lena Nylund, samordnare för den sociala matbutiken från Hela Människan berättade om planerna för sina projekt och man kunde titta runt i lokalerna.

SOCIAL MATBUTIK

Hela Människans sociala matbutik har börjat ta form på Kyrktorget 25, Partille torg.

- Vi kan nu glädjande berätta att vi har öppnat upp matbutiken för våra medlemmar, säger Lena Nylund, samordnare för den Sociala matbutiken.

- Vi har öppet på tisdagar och torsdagar mellan kl. 13-15, berättar Lena vidare.

I ett samarbete med grossister och matbutiker får den Sociala Matbutiken in varor med kort datum, skadade produkter, pallar där åtgång i vanliga matbutiker inte varit så stor som förväntat, så att det blivit ett överskott.

Det är en win-win situation. Ett hållbarhetstänk, att fördela våra resurser, att minska matsvinnet och ge en hjälpande hand till den som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop.

- Maten säljs till ett kraftigt reducerat pris till våra medlemmar, berättar Lena. På sikt är även tanken att alla ska kunna handla i vår matbutik. Men i ett första skede behöver vi rikta in oss på medlemmar som är i ett utsatt ekonomiskt läge.

-Vill man veta mer om vilka som kan bli medlemmar och hur man blir medlem vänder man sig till oss på Hela Människan eller till någon av våra diakoner på Svenska kyrkan i Partille, berättar Lena.

Läs mer om vad som krävs för medlemskap och om hur det fungerar på:
Medlemskap sociala matbutiken - Hela Människan Ria Partille (helamanniskan.se)

KLÄDÅTERBRUKET

Hela Människan i Partille presenterar sin satsning för ett hållbarare samhälle med återbruk av kläder. En hjälpande hand till de som är i ett ekonomiskt utsatt läge och ej har råd att köpa nya kläder.

Verksamhetschef David Svensson är noga med att berätta att detta inte är någon Second Hand butik, utan klädutdelning till behövande.
- De som är i behov av kläder vänder sig till oss på Hela Människan eller till någon av våra diakoner i Svenska Kyrkan i Partille, säger David. Så berättar vi om hur klädåterbruket och klädutdelningen fungerar.

Hela Människan har i samarbete med kommunen fått möjlighet att ha Klädåterbruket i lokalen ”Kniven”.

Det som kallas fastigheten ”Kniven” är Ecks gamla elektriska fabrik från 1900-talets början. Den ligger naturskönt vid Säveån mitt i Partille centrum och bara ett stenkast från Partilles pendeltågsstation. Men lokalen har länge stått outnyttjad och förfallit.

Kommunen gör nu en stor satsning för att rusta upp kvarteret Kniven. Man vill att kreativiteten i de gamla industrilokalerna ska flöda. I det korta perspektivet vill man skapa aktiviteter och att den upplevda tryggheten i området ska öka. I det långa perspektivet vill man hitta en extern exploatör som vill köpa fastigheten och utveckla det till en destination.

Arbetsmarknadsenheten har en grupp med fyra killar som har ”Extratjänst” hos kommunen. För dessa killar betyder detta en möjlighet att träna på svenska, samt att bygga kontakter och relationer för att kunna få ett jobb.
Dessa killar iordningställer allt på kvarteret Kniven, både in och utvändigt.

Adnan Kablawi, skräddare (på bild), är en av dessa killar som i samarbete mellan kommunen och Hela Människan kommer att hjälpa till att sy om och måttanpassa klädesplagg till behövande.

- Allt är i startskeendet och hur allt kommer att fortlöpa är ännu inte riktigt spikat, utan det får växa fram, berättar David Svensson.

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

HANTVERKSFÖRENINGEN ”PARTILLE HÄNDER”

En annan verksamhet i kvarteret Kniven där Hela Människan deltar är hantverksföreningen ”Partille Händer”. 

Det är en förening där företagare, kommuninvånare med allt från hobby till proffsnivå kan samlas i det kreativa skapandet och utbyta erfarenheter, med fokus på hantverk och konst. Här är Hela Människan aktiva och erbjuder sina medlemmar en mötesplats.

Hantverksföreningen är än så länge i uppstartsfas, men stora planer finns på att utöka verksamheten, köpa in en del verktyg och maskiner och utöka antalet medlemmar i föreningen.

Kvarteret Kniven höll under Hållbarhetsveckan Öppet Hus med ett flertal programpunkter, för att berätta om sina satsningar.
- Och planerna och möjligheterna är många för kvarteret Kniven, berättar David Svensson. Vi står inför en spännande utveckling!

 

Läs mer om Hela Människans arbete och verksamhet på:
Startsida - Hela Människan Ria Partille (helamanniskan.se)
Samt kontaktuppgifter till David Svensson och Lena Nylund.