Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 36, 43333 Partille Postadress: Box 67, 43321 Partille Telefon:+46(31)3404230 E-post till Svenska kyrkan i Partille

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljödiplomering

I oktober 2012 blev vi miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomering fas 1.

De sex stegen - en arbetsmetod
Svenska kyrkans miljödiplomering är en arbetsmetod som är uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.  

Bygger på en teologisk grund
Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

Vinster med Svenska kyrkans miljödiplomering

Minskad miljöpåverkan -ett systematiskt miljöarbete leder både till ett ökat miljömedvetande och en bättre miljö.

•Konstadsbesparingar - förebyggande åtgärder och effektivisering av verksamheten leder många gånger till ett minskat behov av energi, råvaror och minskade avfallsmängder

•Ordning och reda i arbetet då man ser sin vardag med nya ögon

•Ökad förståelse för andras arbete och större harmoni i arbetslaget eftersom arbetet med kyrkans mijödiplomering är gränsöverskridande

•Kunskap om en arbetsmetod som går att applicera på andra verksamhetsområden

•Bidrar till reflektion över livsstilsfrågor