Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 36, 43333 Partille Postadress: Box 67, 43321 Partille Telefon:+46(31)3404230 E-post till Svenska kyrkan i Partille

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka och skola

Partille församling erbjuder upplevelsesamlingar för barn tillsammans med deras pedagoger. Vi lyfter fram livets frågor, funderingar och barns rättigheter.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kyrkan inte är självklar för alla som den var förr. Men skolorna och Svenska kyrkan har många gemensamma värderingar och vi i kyrkan kan och vill vara en resurs i förmedlingen av värderingar, traditioner och vår kultur. Allt är utformat så att man ska kunna vara med oavsett religionstillhörighet. Vi arbetar utifrån läroplanens ord om Religionskunskap.
• "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskap om de kristna traditionerna som dominerat i Sverige."
• "Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."
• "Vid slutet av femte skolåret skall eleven kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelse."
Partille församling erbjuder skolorna följande:

Orgelns hemligheter

• Lyssna på ett pampigt stycke av herr Mendelsshon.
• Gå in i ett instrument.
• Titta på både små och stora pipor.
Organist Camilla Voigt berättar om orgelns "utan och innan".
Tid: cirka 30 minuter. Denna aktivitet åldersanpassas.
Kontakt
Camilla Voigt, kyrkomusiker
031-340 42 40
E-post• camilla.voigt@svenskakyrkan.se

Förskolor

Upplevelsesamlingar baserade på olika teman, som till exempel hållbar utveckling och barns livsfrågor och rättigheter.
• Våra förskollärare kommer ut till barngruppen på förskolan.
• Barngruppen inbjuds till en upplevelsesamling vid både jul och påsk. Förskolan får själv välja kyrka; Partille och Jonsereds kyrka erbjuds!
Kontakt
Barbro Åkesson, pedagog
031-340 42 31
E-post• barbro.akesson@svenskakyrkan.se 

Påskvandring åk 3

Påskvandring i Partille kyrka och församlingshem. Barnen reser med till Jerusalem år 33 och lär känna bakgrunden till den kristna påsken. Tid: Två timmar.
Kontakt
Jonas Olander, diakon
031-340 42 42
E-post• jonas.olander@svenskakyrkan.se