Församlingsråd 2020-2021

I församlingsråden kan människor med hjärta och engagemang för sin kyrka och församling få möjlighet att på olika vis stötta och värna om församlingen.

Svenska kyrkan i Partille består av tre församlingar - Furulunds, Partille och Sävedalens församlingar som tillsammans bildar Partille pastorat. Vart fjärde år väljer vi ledamöter till ett gemensamt kyrkofullmäktige som utser en styrelse, kyrkorådet. Församlingarna har inte något direktvalt beslutande organ, men är ändå delaktiga i beslutsprocesser genom just - församlingsråden.

Församlingarna föreslår och röstar fram förslag på ledamöter till sitt församlingsråd. I Furulunds församlings utses även representanter av EFS. Slutligen beslutar kyrkofullmäktige om vilka ledamöter som ska utgöra församlingsråd. Församlingsråden är verksamma i två-årsperioder.

Församlingsrådet är ett förtroendemannaråd, ett stöd för församlingsherden som leder arbetet i respektive församling. Församlingsråden ska bl.a. ta beslut kring gudstjänstlivet i församlingen i samråd med församlingsherde, präster och musiker. Man utser kyrkvärdar till församlingens kyrkor och beslutar om församlingskollekter. Man ska även besluta om upplåtelse av kyrka och godkänna eventuella ändringar av kyrkorum eller kyrkobyggnad.
Församlingsrådet har yttranderätt innan kyrkofullmäktige tar beslut i frågor som särskilt rör den egna församlingen.

Nomineringsmöten hölls den 17 oktober för att ta fram förslag till nya församlingsråd 2022-2023. Kyrkofullmäktige beslutar om nya ledamöter på sitt möte den 2 dec 2021.

Församlingsråd 2020-2021

Församlingsråd 2020-2021 │Furulunds församling

Maria Lindbeck, Ebher Sandwing, Rickard Colliander och Magdalena Bjärneroth.
EFS representanter (ev förändring vid årsmöte mars 2020): Karin Lund, Lisa Harlin, Malin Pettersson, Per Malmberg och Börje Sjölander. Församlingsherde Claes Josefsson.

Församlingsråd 2020-2021 │Partille församling

Ingrid Sjönnemo, Gunnar Hall, David Haag, Arne Olsson, Mattias Eek, Lena Stignäs Borg samt församlingsherde Mattias Svenningsson
Ersättare: Hildegard Haag, Margareta Andersson och Anne Falk

Församlingsråd 2020-2021 │Sävedalens församling

Ulf Kåveryd, Ingvar Gustafsson, Marie-Claude Kåveryd, Ove Karlsson, Anders Eriksson, Karin Ledwon samt församlingsherde Sofia Eriksson.
Ersättare: Barbro Sandberg, Sofia Eriksson och Maria Hultander

Protokollen från Sävedalens församlingsråd finns i pärmar - i Ansgarskyrkan i bokhyllan utanför samlingssalen och i Sävedalens församlingshem i bokhyllan utanför stora salen. Senaste protokollet hänger på anslagstavlan i båda kyrkorna.