Drop-in-dop

Dop utan föranmälan

Dopet har ingen åldersgräns!
Kanske blev dopet inte av under det speciella året som gick?
Kanske känns det krångligt att ordna med ett stort dopkalas? Ibland kan allt som omger själva dopet ta mer fokus än det där som allt egentligen handlar om.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något för att ta emot det. Dopet säger att du och jag har ett oändligt värde, att Gud älskar oss precis som vi är, och vill finnas med under hela livet. 

Nästa tillfälle: kl.10-15 lördag 22 januari 2022
  

Varmt välkommen till en festlig dag, där vi tar hand om allt det praktiska.
Det finns inget krav på dopklänning eller dopdräkt utan det går lika bra att bli döpt i vanliga kläder.  Om ni vill, så finns det dopklänningar för de små att låna på plats.  
Liksom vid andra dop kostar inte ett drop-in-dop någonting, och vi bjuder på fika efter dopet.

Ta med legitimation 
Det är bara några saker du behöver tänka på i förväg.
Om barnet är under 12 år måste samtliga vårdnadshavare önska/vilja dop.
Efter att barnet fyllt 12 år måste denna önskan/vilja delas av både barnet och vårdnadshavarna.

• Ta med samtliga vårdnadshavares legitimation. Om en vårdnadshavare inte är med vid dopet behövs även ett undertecknat samtycke. 
• Den som vill döpas som vuxen eller ung vuxen behöver samtala med någon av pastoratets präster i förväg. Kontakt
(Om ni inte är folkbokförda i Sverige, eller saknar personnummer, bör ni tala med någon av prästerna i förväg.). Att döpas i Svenska kyrkan gör oss till medlemmar.

Vi välkomnar dig i Kristi kyrka, en del av kyrkan i världen, och tar emot dig med kärlek och förväntan

ur dopordningen

Hur går det till?
I församlingshemmet möter du/ni någon från expeditionen som tar dina uppgifter, och ser till att du får en dopblankett.
Du får träffa en präst för att samtala kort om dopet - både vad det betyder och hur det går till. Finns det faddrar till den som ska döpas kan de också vara med.
Musiken? Ni kan välja två psalmer och en solosång bland alternativen här:
Psalmer: 
nr 248  Tryggare kan ingen vara
nr 21  Måne och sol
nr 193  Gud som haver barnen kär
nr 791  Du vet väl om att du är värdefull
nr 901  Lilla liv nu är du här
Solosång:
• Innanför, Tomas Boström (psalm 899)
• Välkommen hem, Sonja Aldén
• Du finns inom mig, Phil Collins (Tarzan-filmen)
• Utan dina andetag, KENT
Om du vill lyssna så finns de t.ex. på Spotify. För Ps 193 – sök på Gud som haver/Carola

Sedan själva dopet - då går vi över till kyrkan. Dopet tar ungefär 20 minuter.
Därefter bjuder vi på fika i församlingshemmet. Ni får gärna ta med er upp till 10 gäster.

Har du frågor? Prata med församlingsexpeditionen.

Dopet har ingen åldersgräns