Bibelstudier • Bibelsamtal

Vi läser bibeln tillsammans. Vad står det egentligen? - PAUS tills vidare

Bibelstudier dagtid

Vi ses i Furulundskyrkan kl.13.30-15.00 onsdagarna
Våren 2021│Vi återkommer med datum när besked finns om hur vi kan ses.
Vi sitter i kyrksalen. Inget fika under pandemin.
Kontakt
Elisabeth Thorsén, diakon
031-340 42 53
elisabeth.thorsen@svenskakyrkan.se

Morgonbön och Bibelsamtal

• Fredagar i Ansgarskyrkan 
Våren 2021│Vi återkommer med datum när besked finns om hur vi kan ses.
09.00 Morgonbön i taizéanda
09.30 Fika
10.00-11.00 Bibelsamtal. Vi läser en bibeltext tillsammans och samtalar kring den. Välkommen att vara med på alla tre delar - välj fritt! Ingen anmälan.
Kontakt
Marie-Claude Kåveryd, pensionerad diakon 
0709-45 30 02 
E-post • mckaveryd@gmail.com