Bakgrund

I den stora flyktingströmmen 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige

Barn som kommer utan någon familj blir placerade i en kommun där de får boende i form av hvb-hem eller fosterhemsplacering och får gå i svensk skola. Kommer en hel familj hänvisas de till migrationsverkets boenden.
Den dag barnen fyller 18 år går ansvaret över till migrationsverket och personen blir placerad i ett av migrationsverkets anläggningar som många gånger ligger långt från den kommun där de bott de första åren. Detta innebär att de inte kan  fortsätta i den skola de påbörjat sina studier. Ungdomarna får svårt att behålla sitt kontaktnät och sina aktiviteter med den trygghet det inneburit.

När detta kom till allmänhetens kännedom var det många familjer som ställde upp som ideella familjehem - så att ungdomarna kunde bo kvar i sin ankomstkommun, fortsätta sina studier och ha kontinuitet i sitt kontaktnät.

I Nätverket ”Vi står inte ut-Partille” och Svenska kyrkan ingår idag cirka 40 ungdomar som bor i ideella familjehem eller andra boendeformer som tillfälliga lösningar.

Det kan ju verka både spännande och skrämmande att upplåta ett rum till en student från andra sidan jorden. Men vi är många i Partille som gör det! Vi är unga, gamla, familjer och ensamstående, med eller utan barn - ett härligt nätverk som du kan få tips och råd av om du vill.