Volontär i Svenska kyrkan Paris

Intresset för att engagera sig är stort i vårt samhälle. Detta vill vi ta vara på i vår verksamhet. Varje år bidrar tiotals volontärer till att göra verksamheten i vår församling möjlig. Och du kan vara en av alla dem som arbetar volontärt i församlingens varierande verksamhet. Genom att bidra med din tid och din kunskap har du möjlighet att medverka till församlingens utveckling.

Anmäl gärna ditt intresse!

Skicka ett mejl till paris@svenskakyrkan.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

Aktuella uppdrag

Här publiceras aktuella volontäruppdrag i församlingen.

Blommor och utsmyckning
- ta ansvar för blommor till kyrka och altare
- plantering och fix gården
- blommor på bord och skapa trevlig atmosfär i församlingssalen
- inköp av dukar till bord i salen

Tisdagsluncher
-laga och duka för lunch

Onsdagarsvolontärer café och medhjälpare i körer
- hjälpa till i caféet och baka samtidigt
- vara behjälplig i barnkörer
- hjälpa till vid och kring lucia såväl barnkörer som vuxenkör

Torsdagar föräldrabarnsång och café
- komma in och baka vara behjälplig med café
- hjälpa till vid föräldrabarnsång

Söndagsvolontärer/kyrkaffegrupp
- hjälpa till vid kyrkaffe/luncher på söndagarna
- även kunna baka/laga mat

Bakvolontärer
- allt som behöver bakas bullar, pajer etc

Bygg/snickerivolontärer
-fix och lagning av allt från möbler till annat.

Bok/biblioteksvolontärer
- ta ansvar för pockethyllan och städa gå igenom biblioteket
- regelbundet städa och i de fall vi tar emot böcker gör dessa personer en sållning
- få uppdraget från KR hur biblioteket ska skötas, inköp, satsningar etc

Städvolontärer
- efter basar
- av gård och församlingssal och andra förvaringsutrymmen vår och höst
- sortera verktyg, basar grejor etc, inventera etc

Volontärsamordnare basar
Viktig person som verkligen kan avlasta personal
- hjälpa till bemanning
- det vi ser att vi behöver avlastas med

Volontärsamordnare lucia
Viktig person som verkligen kan avlasta personal
- bemanna dagarna
- förbereda/bygg/bära etc
- bemanna godisbutiken där försäljning kan se av varor
- det vi ser att vi behöver avlastas med