Stötta församlingen - bli medlem eller stödmedlem -2024

Som medlem i Svenska kyrkan i Paris ger du ett årligt ekonomiskt bidrag. Ditt bidrag är en förutsättning för församlingens fortsatta verksamhet. Många medlemmar bidrar till en stabil ekonomi.

Bli medlem

Du som är svensk medborgare och tillhör Svenska kyrkan genom dop blir medlem i församlingen genom att betala en årsavgift. Kyrkorådet har beslutat att behålla tidigare rekommenderade årsavgifter för 2024: 

 • €150* för enskild vuxen

 • €50* för student

 • €300* per familj, inklusive hemmaboende barn under 18 år

 • Man kan också betala ett valfritt belopp efter förmåga, lägre eller högre, eller välja att betala flera gånger/år. 

*Betalar man skatt i Frankrike får man dra av 66% av årsavgiften.

Bli stödmedlem

Du som av olika anledningar inte vill eller kan bli medlem kan ändå stödja församlingen ekonomiskt genom att bli stödmedlem.

 • Valfritt belopp

Du betalar valfritt belopp, får samma förmånliga skattekvitto, och din gåva betyder lika mycket för oss. Du har dock ingen rösträtt på kyrkostämman, enligt församlingens stadgar. 

Olika sätt att betala:

Enklast betalar du via cb på vår sida hos asso.connect:

Årsavgift - betala för enskild vuxen

Årsavgift - betala för student

Årsavgift - betala för familj

Årsavgift - frivilligt belopp

Stödmedlem - valfritt belopp

Banktransfer
Société Générale

IBAN:
FR76 3000 3028 4100 1500 4055 947

Swift/bic:
SOGEFRPP

Bankgiro:

5769-6692

Swish
1231335058

Check: 
Utställd på ”Eglise Suédoise”.
Skicka sedan checken till : Eglise Suédoise, 9, rue Médéric, 75017 Paris

Kreditkort eller kontant: 
Välkommen att betala när du kommer förbi kyrkan nästa gång.

Glöm inte att bifoga ditt namn och adress, gärna även födelseår.

Under år 2022 firade vi 277 gudstjänster och andakter med totalt 5881 besökare. 

2240 personer kom till musikgudstjänster och konserter.

14 döptes i vår kyrka, 15 konfirmerades och vid 5 tillfällen sade par ja till varandra och till kärleken. Vi höll också 9 begravningar.

35 barnsamlingar besöktes av 550 barn och 10 ungdomssamlingar besöktes av totalt 140 ungdomar.

Det totala antalet besök vid olika verksamheter för vuxna - soppluncher, föredrag och annat – var hela 11900. 

Den årliga julbasaren lockade cirka 7500 besökare.

Allmänna besök, alltså människor som tar en fika i caféet eller bara tittar in en stund, låg på ca 1380 personer.

123 vuxna och barn sjöng i någon av församlingens körer.

Diakonala insatser, inklusive hem- och sjukbesök, var 351. 

Själavård och enskilda samtal, personligen eller via e-post/telefon, var ca 700.

Under året deltog vi i inte mindre än 75 ekumeniska möten, samt 24 besök med anknytning till företag och skolor.

Förutom anställd personal arbetade 30 personer ideellt

Allt detta är möjligt tack vare medlemsavgifter och gåvor. Tack för att Du bidrar!

Utlandskyrkans ekonomi

Följande är gemensamt för samtliga svenska församlingar utomlands:

 • Församlingarna får bara delvis stöd genom kyrkoavgifter från Sverige 
 • Det ekonomiska stödet går främst till personalkostnader för den personal som är utsänd 
 • När man flyttar från Sverige och inte längre betalar skatt där betalar man inte heller någon kyrkoavgift 
 • Varje utlandsförsamling måste själva samla in ungefär hälften av vad de behöver för sin verksamhet

Svenska kyrkan i Paris har egen ekonomi

Församlingens inkomster består av:

 • Medlemsavgifter
 • Gåvor, donationer, stödmedlemsavgifter
 • Intäkter från julbasar, luciakonserter och caféet
 • Bidrag från Sverige

Församlingens utgifter består av:

 • Driftskostnader för kyrka och församlingslokaler
 • Personalkostnader
 • Övriga administrativa kostnader

I en serie intervjuer får ni här möta några av församlingens medlemmar och höra vad kyrkan betyder för dem. 

Vad betyder församlingen för mig?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om ditt medlemskap eller din betalning. Prata med någon i personalen nästa gång du är i kyrkan eller skicka ett meddelande via e-post till paris@svenskakyrkan.se