Stötta församlingen - bli medlem eller stödmedlem -2022

Om församlingen ska finnas kvar i Paris behövs medlemmar och stödmedlemmar som hjälper till ekonomiskt. Ditt bidrag kan göra skillnad!

Vi som bor i Paris med omnejd behöver hjälpas åt för att kunna ha en svensk kyrka och församling med innehållsrik verksamhet.

Vår församling har egen ekonomi. Svenska kyrkan i Paris får inte automatiskt kyrkoavgift som församlingarna i Sverige, där den genomsnittliga avgiftssatsen är 1% av den skattepliktiga inkomsten. När man flyttar från Sverige finns ingen automatisk eftersändning av kyrkoavgiften.

Svenska kyrkan i Sverige sänder ut några av de anställda i kyrkan men långtifrån alla.  Kostnaderna för verksamheten och fastighetsunderhållet är stora och församlingen behöver därför ekonomiskt stöd i form av medlemsavgifter och donationer.

Bli medlem eller stödmedlem!

Är du svensk medborgare och tillhör Svenska Kyrkan genom dop, då kan du bli medlem i församlingen genom att betala årsavgift.

Senaste kyrkstämman klubbade två rekommenderade årsavgifter:

  • 300 € för enskild vuxen (100 € efter skatt)
  • 500 € för ett par (220 € efter skatt)
  • Man kan också välja ett valfritt belopp efter förmåga

Betalar man skatt i Frankrike får man dra av 66% av årsavgiften. 

I årsavgifterna är barnen med såklart, fram till den dag då de fyller 18 och bor på samma adress som den vuxna som betalat årsavgift. 

För dig som inte vill eller kan bli medlem i församlingen, men tycker att vi ska finnas kvar erbjuder vi ett stödmedlemsskap där man själv väljer belopp. Det kan ju vara så att man inte har svenskt medborgarskap, inte pratar svenska etc etc. Man får samma förmånliga skattekvitto, och gåvan betyder lika mycket för oss. Enda skillnaden är egentligen att man inte kan rösta på kyrkstämman, i enlighet med våra stadgar. 

 

 

 

Olika sätt att betala:

Crédit du Nord:
30076 02034 13752100200 35

IBAN:
FR76 3007 6020 3413 7521 0020 035,

Swift/bic:
NORDFRPP

Bankgiro:

5769-6692

Check: 
Utställd på ”Eglise Suédoise”.
Skicka sedan checken till : Eglise Suédoise, 9, rue Médéric, 75017 Paris

Kreditkort eller kontant: 
Välkommen till att betala när du kommer förbi kyrkan nästa gång.

Nu kan du också betala via cb på vår sida hos asso.connect: 

Årsavgift enskild vuxen

Årsavgift par

Årsavgift - frivilligt belopp

Stödmedlem valfritt belopp

 

 Glöm inte att bifoga ditt namn och adress, gärna även födelseår!