Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap

Är du betalande medlem? Tack för ditt stöd! När betalade du din medlemsavgift senast? Varför är det så viktigt för oss?

Vi som bor i Paris med omnejd behöver hjälpas åt för att kunna ha en svensk kyrka och församling med innehållsrik verksamhet.

Vår församling har egen ekonomi. Svenska kyrkan i Paris uppbär inte kyrkoavgift som församlingarna i Sverige, där den genomsnittliga avgiftssatsen är 1% av den skattepliktiga inkomsten. Det är viktigt att veta att då man flyttar från Sverige finns ingen automatisk eftersändning av kyrkoavgiften.

Visserligen sänder Svenska kyrkan i Sverige ut flera av de anställda i kyrkan men inte alla. Kostnaderna för den omfattande verksamheten och fastighetsunderhållet är betydande och församlingen behöver därför intäkter i form av medlemsavgifter och donationer.

Bli medlem!
Vi ber om ditt ekonomiska stöd, medlemsavgifterna är en förutsättning för verksamheten. Den rekommenderade medlemsavgiften är 100€ för enskild, 200 € för familj, och endast 20€ för studerande eller au pair per termin alternativt 30€ per helår. Självklart får du gärnabetala mer. “Stödjande medlemmar” betalar 500 €. Dessa belopp är avdragsgilla till 66 % på franska skatten.

 

Hur betalar man?
Avgiften kan betalas som engångsbelopp eller med delbetalningar. Du kan välja att betala:

1. via överföring till vårt bankkonto i Crédit du Nord IBAN FR76 3007 6020 3413 7521 0020 035.

2. Skicka check eller betala med kreditkort eller kontant vid besök på kyrkan.

3. Via vår webbshop med kreditkort - länken kommer här https://svenskakyrkanparis.se/adhesions/

 

Du får sedan ett kvitto till skattemyndigheten hemskickat.

Stöd Svenska kyrkan i Paris på andra sätt
- Var volontär i kyrkans kafé, bakkök och vid olika arrangemang som julbasaren.
- Ge en enskild gåva eller donera regelbundet.
- Låt kyrkan vara förmånstagare i testamente.
- Berätta om oss för andra du möter.
- Och inte minst: delta i gudstjänst- och församlingsliv.

 

Rekommenderade medlemavgifter:

200 € / familj
100 € / enskild

Olika sätt att betala:

Glöm inte att bifoga ditt namn och adress, gärna även födelseår!

Crédit du Nord:
30076 02034 13752100200 35

IBAN:
FR76 3007 6020 3413 7521 0020 035,

Swift/bic:
NORDFRPP

Bankgiro:

5769-6692

Check: 
Utställd på ”Eglise Suédoise”.
Skicka sedan checken till : Eglise Suédoise, 9, rue Médéric, 75017 Paris

Kreditkort eller kontant: 
Välkommen till att betala när du kommer förbi kyrkan nästa gång.

 Glöm inte att bifoga ditt namn och adress, gärna även födelseår!