Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförorning i kraft i hela Europa. Läs mer om hur vi på kyrkan i Paris behandlar dina personuppgifter.