Meny

Bra att veta vid akuta situationer

Vid en akut händelse....klicka här!


Hur kan vi hjälpa dig?           

Nattetid? (kl.21-06)
Du kan du ringa +46 18 4745032 och be att få tala med jourhavande präst. 

Du kan även chatta. (måndagar-torsdagar kl.20-24)Gå in på denna webbsidanwww.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast  och klicka sedan på "Starta chatten".  

Behöver du stöd lokalt i Paris eller norra Frankrike kan du ringa till församlingens jourtelefon (vid akuta ärenden) +33 (0)6 23 61 20 89

Om du söker mer information:
Sveriges ambassad i Paris

 

Vid stöld 

Anmäl alltid stölden till lokala polisen.

Under EURO2016 kommer dessa ärenden av förlust och stöld att behandlas enligt sedvanliga rutiner av ambassaden, svenska konsulaten och lokala myndigheter.
Giltig resehandling är pass eller nationellt ID-kort.
OBS! Ett körkort inte är giltig resehandling.
På begäran kan man ombes legitimera sig. Ha gärna kopia på pass till hands.
Se över försäkringsskyddet och se till att ha ett europeiskt sjukförsäkringskort innan avresa. Håll dig uppdaterad genom att följa lokal media!

 

EURO2016 och säkerheten i Frankrike (information från Ambassaden i Paris)
Ett center för att förutse och analysera risker under EURO2016 har etablerats.
Totalt kommer ca 90 000 personer vara mobiliserade för att försäkra att ordning och säkerhet kan upprätthållas under evenemanget (poliser, militär, säkerhetsföretag och frivilliga).
5000 poliser kommer förstärka gränserna (flyg, tåg).
48 mobila team kommer vara aktivt engagerade på daglig basis
Eventuella terrorhot, attacker kommer att hanteras av en speciell krisorganisation.