Besök av vår biskop

Söndag 7 april får vi besök av biskopen i Visby stift, Thomas Petersson som deltar i högmässan kl 11.

Biskop Thomas deltar i högmässan denna söndag, och samtalar med församlingen vid kyrkkaffet. Vi har också besök av stiftsdiakon Inger Hägg denna söndag och kyrkokären kommer att sjunga i högmässan.  Till kyrkkaffet önskar biskop Thomas träffa och samtala med församlingen, och vi koppas att riktigt många vill stanna och prata med honom!