Pörtet  nytt tak
Foto: JKult

Nytt tak på pörtet

Nyhet Publicerad Ändrad

Taket är gjort av trästickor och kommer att gråna under kommande år

Laestadiuspörtet Pajala
Före Foto: JKult
Det gamla taket har rivits bort i juli månad Foto: KKult
Foto: KKult
Foto: KKult
Pörtet  nytt tak
Efter Foto: JKult

Laestadiusmuseet är beläget intill (väster om) Kyrkans hus i Pajala och består av prästgården och pörtet. Pörtet (stora fotot här ovan) tjänade som bostad åt Laestadius som dog innan nya prästgården (den gula byggnaden) hann färdigställas. Under sommaren 2016 har takläggare arbetat med att lägga nytt tak på huset. Pörtet är öppet under somrarna för besökare och det finns många orginalsaker där inne som både visar och beskriver tiden då Laestadius och BritaKajsa levde här. I Om du önskar en guidning vänlig kontakta oss och boka tid: 0978-758 80 (expeditionen) eller församlingsassistenten/guide tfn. 0978-741 57

 

Pajala församling har hittills genomfört dessa åtgärder:        
Laestadiuspörtet har fått ett nylagt sticktak och tidsenliga rännor. Specifika platser har markerats med skyltar. Dessa platser är:

·         Laestadiuspörtet

·         Prästgården

·         Laestadius staty

·         Brita-Kajsas brunn

·         L.L.L och Brita-Catarinas grav, Pajala kyrkogård

Det finns även skyltar som utgår från stora entrén på Pajala kyrka med riktning och avstånd till platserna.

 

Prästgården har restaurerats på insidan. På ovanvåningen finns en uthyrd lägenhet. Vid ena gaveln en gästlägenhet för besökande vikarier som tjänstgör i församlingen tillfälligt. På nedervåningen finns vidare ett uppdaterat Laestadiusmuseum med ett museirum som berättar om Lars Levi Laestadius liv och verk. Det finns en interaktiv naturhörna till vänster om entrén på museet där man under sommartid, då det finns guider tillgängliga, kan dofta på kvanne, doftörter och piptobak. Det går också att känna på mossa och stenar och titta i gamla psalmböcker.

Naturhörnan kallas Brita-Kajsas naturhörna eftersom Brita-Kajsa (Brita-Catarina) var den som sysslade med att torka örter, hon gjorde också eget bläck när Lars Levis bläck tog slut när han satt och skrev.

Det finns också illustrationer från Lars Levis växtkollektion, som handlar om över 6000 olika växter ifrån dessa nordliga breddgrader. En förnyad disk är installerad med informationsblad och försäljning. Allt detta sammantaget medför att byggnaden både tar emot turister och besökare med intresse för den specifika lokalhistorian, samt att vi får in hyresintäkter för boende. Besökande vikarier kan alltså tillfälligt bo på denna vackra plats som vi har att erbjuda och förvalta i Pajala församling och kommun.

I planerna finns syftet att bevara, vilket innebär ett utökat intresse för och marknadsföring kring vår särskilda bygds historia - att utöka medvetenheten kring hur det var att leva här på den tiden och vilka personer Lars Levi Laestadius m.fl. var. Dessa personer har gjort bestående intryck både under sin tid och på flera sätt lever inverkan kvar i våra samhällen än idag.

 

Utställningen innehåller vidare kunskap om vår plats, dess historia och hur det var/är att leva just här genom att den berättar om Laestadius liv och verk. Därför är tanken att Laestadiusmuseet och pörtet, örtagården och Brita-Kajsas källa, Laestadius Staty och graven på kyrkogården, blir del av en kulturvandring, ev. i samverkan med Finland, där intresset är större när det gäller Lars Levi Laestadius.

 

Platsen för de historiska byggnaderna och örtagården blev en central oas för turister som sommaren 2016 har besökt församlingen från många platser på jorden. Berättelsen om Lars Levi Laestadius och Brita-Catarina (Brita-Kajsa) är värd att bevaras och förvaltas på ett genuint sätt. Det som nu är i planering är bl. a. följande punkter:

 

* Utställningsrummen ska utvecklas i den takt som församlingsvårdande medarbetare har möjlighet till, vilket innebär att skapa utrymmen och sortera, att arkivera, att samordna föremål och dokumentationer samt att kontinuerligt utveckla utställningsrummen i Laestadiusmuseet.


* Utrymme (med hyllor och rengöring) i källaren på Prästgården ska iordningsställas för att förvalta de musei-föremål/dokument som finns, så att de finns i närhet till själva utställningslokalen.

* Pekskärm med innehåll från den botaniska kollektionen i digital form, ett samarbete med Laestadiusmuseets vänner.

* Audio-installation kommer att utarbetas under kommande år.

* Inspelning av guidning.

* Restaurering av kallkällan (Brita-Cajsas brunn) som är belägen nere vid älven. Syftet är att få platsen och källan att bli tidsenlig.

* En utökad genomgående skötsel, samt utveckling av Örtagården.

 

Klicka här för mer om arbetet kring Laestadius!