Reception Laestadiusmuseet
Foto: JKult

Laestadiusmuseet och Örtagården

Nyhet Publicerad Ändrad

Under sommaren 2016 har vi i Pajala församling formgivit rum i Laestadiusmuseet, beläget på nederplan i Prästgården Pajala

Naturen och alla organismer är Guds skapelser

L.L. Laestadius
Örtagården BritaKajsas
Foto: JKult

I muséets reception finns en interaktionshörna där besökaren kan få lukta både på kvanne, tobak och doftört. Museirummet är fyllt av en livslinje med berättelsen om Laestadius Liv och Verk. Fler planer finns på att tillgängliggöra de över 6000 olika växter som Laestadius tillförde sin kollektion.  

Brita Carolina "Brita-Kajsas", hustru till L.L. Laestadius, örtagård har också blivit väl omhändartagen under sommaren som gått, och planer finns på att restaurera både brunnen och göra iordning örtagården än mer under nästkommande år.

Klicka här för mer information om Pörtet idag och vad vi i församlingen har gjort sommar 2016 samt planerar att göra.

Besök gärna Laestadiusvänner för att få mer inblick i arbete kring Laestadius liv och verk!

 

Naturhörnan Skylt Laestadiusmuseet
Foto: JKult
Naturhörnan laestadiusmuseet
Foto: JKult