Foto: Ungdomsledarna

Kyrksnoken

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrksnoken är ett gruppmoment i konfirmationsutbildningen då vi får lära känna vår kyrka och själva kyrkorummet. Uppdraget kommer att gå ut på att du blir tilldelad bilder, dessa bilder ska utläsas och finnas i själva kyrkorummet! kom och var med på symbol-jakten. 

  

Konfirmander