Konfirmation Pajala kyrka 2016
Foto: Caroline Medelid

Konfirmationer 2016

Nyhet Publicerad Ändrad

tre konfirmationer under våren

Foto: Caroline Medelid

Konfirmanderna har gjort ett kors tillsammans. Skärvorna och alla hjärtan innebär att livet är fyllt av både bra saker och svårare saker. Skärvor av glas symboliserar att ibland kan livet gå i spillror, vi kan leva våra liv i tilliten till korset och i Jesus på korset där vi fått frälsningen. 

 

Ritvaelsa Seppälä och Berit Kero Jakobsson har varit våra konfirmationspräster/ledare och tillsammans med alla duktiga ungdomsledare har vår 2016 års konfirmander fått en bra och lärorik tid. De har alla varit iväg på läger och konfirmationsgudstjänsterna hade många härliga sånger som konfirmanderna valt, och berättelserna med kunskap om konfirmationsutbildningen. En rapp om de tio Guds budord var ett bra och roligt sätt att lära sig alla de bud vi fått.