Kristna symboler

Symboler som finns inom kristendomen är många. Har du sett alla symboler som finns i ett kyrkorum?

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

Matt 11: 28-30

 

Visste du att förföljda (Arbete för förföljda kristna idag)kristna för länge sedan använde fisken som en symbol för att kommunicera? Att rita en halv fisk i sanden, och sedan ritade personen man mötte resten av fisken, kunde visa på att de var kristna och att det inte var någon fara.
Fisken användes på flera sätt för att ha en kommunikationskanal
för möten. Idag firar vi ofta gudstjänster, vanligtvis i kyrkor.
Tänk att många av oss här idag får vara kristna om vi vill det utan någon större fara. Dessvärre är det inte så för alla kristna.
 

Det finns många olika symboler inom kristendomen, något som många av oss kanske inte känner till?
Korset är vanligt förekommande i kyrkans värld - tänk att korset har olika betydelser! Korset utan Jesus kropp, betyder ett glädjens tecken. Korset kallas då uppståndelsekors eftersom Jesus har uppstått. En ganska vanlig uppfattning är att korset i sig förknippas med sorg, vilket krucifixet (med Jesus kropp på korset) är. Kanske vi uppfattar korset i sig som sorg för att vi knyter uppfattningen till kyrkogården och begravningar? Vi ser korset på många platser inom kyrkans värld. Betydelsen gör olika inverkan på olika människor. Vad får korset dig att tänka på?  

 

Till vänster högst upp: Uppståndelsekors.
I mitten högst upp: Treenigheten. 
Högst upp till höger: Krucifix.
Längst ner i mitten: Tro (kors), Hopp (Ankare), Hjärta (Kärlek)

Vill du veta fler symboler som finns i Kristendomen? Klicka på rubriken "Olika symboler" högst upp på sidan i den gula rubrikhyllan.

 

Uppståndelsekors, Treenighet, Krucifix, Tro (kors) Kärlek (hjärta) Hopp (ankare)