Foto: JKult

Junosuando kyrka

Junosuando kyrka började troligtvis byggas under år 1903 efter ritningar av Fritz Eckert och invigdes den 17 augusti 1904 av biskop O. Bergqvist. Grundstenarna för kyrkbygget forslades från Tornefors till Junosuando. Kyrkan bestod ursprungligen av långhus, tresidigt kor med låg, vidbyggd sakristia i öster samt vapenhus i väster. 1927 byggdes västtornet med rokokoliknande former, ritat av Karl Martin Westerberg. 1954 utfördes en total ombyggnad under Valdemar Granlund varvid den ursprungliga karaktären utplånades efter en stark förenkling av arkitekturen. 1978 förlängdes sakristian.

Interiör

Kyrkbygget 1903-1904

Invigningen 17 aug. 1904

 

 

Junosuando kyrka är belägen 57 km NV Pajala, vid väg 395. 
 
Vägbeskrivning:
Från Pajala väg 99 och väg 395 till Junosuando (57 km). Vid bensinmacken tag av till vänster mot kyrka enligt skylt. Kör ca 250 m och tag av till höger.
Junosuando kyrka altaret
Dopfunt Junosuando kyrka interiör
Foto: JKult
Orgel Junosuando Kyrka Interiör
Foto: JKult